Limburg krijgt veel meer last van klimaatverandering dan andere provincies

Weerman David Dehenauw tweette gisteren Schaffen de recordtabellen in. Met 33,9° was de deelgemeente van Diest de warmste plaats in Vlaanderen. Tegelijkertijd kwam het provinciebestuur van Limburg met verontrustend klimaatnieuws. De klimaatverandering zal Limburg harder treffen dan alle andere provincies. Schaffen ligt zowat op de grens tussen Vlaams-Brabant en Limburg. De bedreiging lijkt dus nu al voelbaar.

Klimaatrapport

De provincie Limburg stelt, in het kader van het Burgemeestersconvenant, jaarlijks een klimaatrapport samen, met onder meer een overzicht van de CO₂-uitstoot per gemeente. De risico- en kwetsbaarheidsanalyse gaat een stap verder en biedt informatie over hoe en waar hitte, droogte en overstromingen zich het meest zullen laten voelen.

De provincie vertrekt hierbij vanuit de klimaatscenario’s van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de jaren 2030, 2050 en 2100. Deze worden gekoppeld aan gedetailleerde informatie over de specifieke kwetsbaarheden en risico’s voor elke gemeente. Hiervoor werd informatie uit ondermeer provincies.incijfers.be en Geopunt gebundeld en op elkaar afgestemd. 
Kwetsbaarheden, zoals de grootte van de risicogroep ouderen, het soort landbouw, de aanwezigheid van kanalen en zwemvijvers, worden daarna in kaart gebracht. Op die manier krijgt men bijvoorbeeld inzicht in de risico’s die kwetsbare instellingen zoals rusthuizen lopen bij hitte en overstroming. 
Tot slot worden de mogelijke gevolgen per sector in kaart gebracht, zoals hittestress bij dieren, mislukte oogsten, de vorming van blauwalgen bij waterrecreatie, … 
Ook het brandgevaar in natuurgebieden bij droogte en de risico’s waar evenementen in geval van extreme hitte mee worden geconfronteerd, worden in de analyse opgenomen. 

Overstromingsgevaar

Uit het rapport blijkt dat hittegolven in Limburg erger zullen zijn en langer zullen aanhouden. Maar de neerslag zal ook veel intenser zijn waardoor veel meer gebouwen zullen onderlopen. In proviniehoofdplaats Hasselt zijn op die manier 1700 gebouwen bedreigd. De oorzaak is de ligging van Limburg tegenover de zee en de samenstelling van de bodem.

Geef een reactie