Inzegening kroningskapel sluit creatie van Poort Averbode definitief af

Het was even schrikken voor Celhoofd communicatie Regio Oost van de Vlaamse Landmaatschappij Juul Adriaens. Hij werd gisteren door abt van abdij Averbode Marc Fierens enigszins onverwacht uitgenodigd om het slotwoord uit te spreken na een imponerende plechtigheid voor de inzegening van de kroningskapel in Averbode.

De abt symboliseerde met de uitnodiging de erg goede verstandhouding tussen de VLM en de Norbertijnen. Sinds 2017 werd er gewerkt aan de hele site rondom de Abdij van Averbode. De omgeving werd flink aangepakt om uit te groeien tot een moderne onthaalzone voor het merodegebied.

Abt Fierens begon de viering, samen met een aantal medebroeders en een veertigtal genodigden, op een enigszins aparte manier in de abdijkerk. Het gezelschap onderbrak de viering halfweg om biddend in stoet naar de kroningskapel te trekken. Daar volgde de rest van de gebeden en de inzegening door de abt.

De restauratie van de kapel is het laatste puzzelstukje in een gigantisch natuurherstelproject dat een van de fraaiste landshappen in Vlaanderen oplevert.

De onthaalinfrastructuur rond de abdij werd grondig aangepakt. Er kwamen banken en rustplekken, de parkings werden aangepakt, de bewegwijzering verbeterd en de verkeersdoorstroming geoptimaliseerd. De grotere werken zoals het autovrij maken van de Lekdreef en de aanleg van een moderne parking aan het Uitgeverijplein zijn al een tijd achter de rug en worden volop gebruikt. Er bleven nog enkele witte vlekken over en deze zijn nu ook ingekleurd.

Het Mariapark naast de abdij werd volledig opgeknapt. Het religieuze wandelpark kreeg een nieuwe ingang langs de eerder vernoemde parking en het patroon van de paadjes werd herschikt. Aan de verschillende ‘staties’, waar de Maria-devotie centraal staat, werden nieuwe banken geplaatst en de verschillende perken werden terug ingeplant met streekeigen plantmateriaal. Het park is daardoor een plek om tot rust te komen, zowel voor bezoekers die er een religieuze betekenis aan geven, als voor bezoekers die genieten van de rust die het oude park uitstraalt.

De Kroningskapel trok in het begin van de 20e eeuw nog duizenden bezoekers, maar was de laatste decennia verborgen geraakt voor wie zijn weg niet kende door de dennenbossen. In een eerste fase werd er daarom een grote zichtas vanaf de abdij naar de kapel gerealiseerd en werd een grote trappenpartij ter vervanging van de zandhelling gebouwd. De kapel zelf was echter ook aan een grondige opknapbeurt toe en heeft deze nu gekregen. De muren werden opgevoegd en het dak en het smeedijzeren hekwerk zijn hersteld. De kapel is klaar om nieuwe bezoekers te ontvangen die er kunnen genieten van het uitzicht op het lagergelegen Hoeneven of er een kaarsje kunnen branden.

De werken aan het Mariapark en de Kroningskapel hebben in totaal 348.500 euro gekost en werden door de Abdij van Averbode en Vlaanderen betaald. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) begeleidde de werken.

Abt Marc Fierens:

We zijn als abdijgemeenschap blij dat nu het hele plaatje klopt rondom onze abdij. De bezoekers vinden vlot hun weg naar de verschillende plekken, zowel in als rond de hoofdgebouwen van de abdij. Door de bezoekers verschillende mogelijkheden aan te bieden om tot rust te komen buiten de abdijmuren, hebben we ook binnen de  muren voldoende ruimte voor bezinning en gebed voor onze kloostergemeenschap.

Juul Adriaens, Celhoofd communicatie Regio Oost VLM

Deze laatste werken betekenen voor ons toch het einde van een tijdperk. We hebben in Averbode meer dan een decennium intensief gewerkt aan zowel natuur, cultuur als recreatie. De Abdij van Averbode is daarbij steeds een constructieve partner geweest, die ook hard heeft meegetrokken aan het hele project de Merode. Het resultaat mag gezien worden, daar getuigen de vele duizenden bezoekers van de laatste jaren van.

Geef een reactie