Vleermuizen spotten op een zwoele zaterdagavond

Het wordt vanavond lekker zwoel. Ideaal weer dus voor een wandeling op de stadswallen in Diest. Voor de liefhebbers van enigszins speciale dieren kan die wandeling extra pigment krijgen. Het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek organiseert de Nacht van de vleermuis. Die start om 20.00 uur met de vertoning van een film over vleermuizen. Daarna ga je met de batdetector op zoek naar vleermuizen op de Diestse stadswallen. Hier krijg je een unieke kijk op de verblijf- en foerageerplaats van deze unieke dieren. Mensen van het Agenstchap Natuur en Bos geven informatie over de ingrepen die ze plannen om enkele stadspoorten nog meer vleermuisvriendelijk te maken. Die poorten zijn een belangrijke zomerverblijfplaats van enkele vleermuizen zijn. Deelname aan de activiteit is gratis.

Over de hele wereld vliegen er meer dan 1000 verschillende vleermuissoorten rond, waarbinnen zowel fruiteters, nectareters als insecteneters vertegenwoordigd zijn. Tot die laatste groep horen ook de 17 soorten die in Vlaanderen voorkomen. Vleermuizen verorberen per nacht ongeveer een kwart tot zelfs de helft van hun lichaamsgewicht aan spinnen, motten en muggen. We kunnen hen dus als natuurlijke insectenbestrijders beschouwen. Dat is vooral belangrijk voor de landbouw en veeteelt, aangezien ze de boeren zo een handje toesteken om de gewassen en het vee te verlossen van schadelijke beestjes. (informatie Natuurpunt)

Geef een reactie