Organisatoren beperken decibels en kiezen volgend jaar voor geluidsarm vuurwerk tijdens kermis Scherpenheuvel

Vrijdagavond is traditioneel vuurwerkavond op de kermis van Scherpenheuvel. Het is allicht de laatste keer dat er een klassiek vuurwerk wordt afgeschoten. De foorkramers willen volgend jaar opteren voor een geluidsarme versie.

Vorig jaar kon het vuurwerk door de wekenlange droogte niet doorgaan. De situatie was te gevaarlijk. Het vuurwerk werd in laatste instantie vervangen door een lasershow maar dat werd een kleine blamage. De saaie opeenvolging van eenvoudige figuurtjes en te weinig gesynchroniseerde lichteffecten viel niet in de smaak van de kermisbezoekers. De firma die de show uitvoerde kan ook niet alle schuld in de schoenen geschoven worden. Ze hadden nauwelijks een paar dagen tijd om de voorstelling uit te werken. Anderzijds is het enigszins vreemd dat een professionele organisator die de firma Van Gelabbeek zeker is, die opdracht nog wilde aanvaarden. Ook al omdat lasershows niet meteen hun belangrijkste competentie is.

Combinatie vuurwerk met lasershow plots niet meer aan de orde

Tijdens de receptie naar aanleiding van het wintercarnaval in Scherpenheuvel, liet vertegenwoordiger van de foorkramers Ronny Judong zich ontvallen dat er dit jaar zowel vuurwerk als een lasershow zou zijn. Uiteindelijk stond de lasershow toch niet op de affiche. Vorige dinsdagavond bevestigde Judong dat er wel degelijk budget was voor de lasershow en voor het vuurwerk. Hij maakte niet meteen duidelijk waarom die activiteit dan uiteindelijk niet kon doorgaan.

Charter Diervriendelijke gemeente laat enkel geluidsarm vuurwerk toe

Op Facebook was er deze week een hoop heisa over het vuurwerk. Scherpenheuvel-Zichem ondertekende in 2016 het charter van Diervriendelijke gemeente. Dat charter is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant.

Een aantal mensen haalden dat argument aan om een zogenaamd geluidsarm vuurwerk te eisen. Burgemeester Manu Claes verduidelijkte dat het oorspronkelijke charter niks zegt over de organisatie van vuurwerk. Het artikel over geluidsarm vuurwerk werd volgens Manu Claes pas in een latere versie van het charter opgenomen. Over die versie moet de gemeenteraad zich volgens burgemeester Claes, nog uitspreken.

In de versie 2019 van het document staat alleszins volgende bepaling
“Volgt de Vlaamse regelgeving inzake vuurwerk op. Indien ze toelating verleent voor vuurwerk zal zij dit enkel doen voor geluidsarm vuurwerk. Ook zorgt de gemeente voor sensibilisering omtrent de gevaren en stress die vuurwerk voor dieren met zich meebrengt.”

Vlaanderen kiest voor totaalverbod maar laat uitzonderingen toe

De provincie verwijst dus naar het Vlaams niveau en ook daar werd ondertussen actie ondernomen. De toenmalige parlementsleden Sofie Joosen (N-VA), Dirk de Kort (CD&V), Gwenny De Vroe (Open Vld), Els Robeyns (sp.a) en Bart Caron (Groen) dienden een voorstel van decreet in voor een totaalverbod op vuurwerk. Gemeentebesturen kunnen daar wel van afwijken en het toch toelaten, maar dan wel enkel op bepaalde plaatsen en momenten.  Het decreet werd op 3 april 2019 goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Luide knallen geskipt, volgend jaar geluidsarm vuurwerk

Daarmee is duidelijk dat de foorkramers een uitzondering krijgen op het totaalverbod om het vuurwerk te organiseren. Ze nemen echter zelf de vlucht vooruit. “We hebben met de firma Van Gelabbeek afgesproken dat de luidste knallen dit jaar al uit de show worden gehaald”, zegt Ronny Judong. “Volgend jaar zal het vuurwerk effectief ook geluidsarm zijn.”

Bij gewoon vuurwerk halen de knallen een geluidsniveau tussen 150 en 175 decibels. Bij geluidsarm vuurwerk daalt dat naar 70 tot 75 decibels. Het lichtspektakel blijft ook korter bij de grond

Geef een reactie