Noodnummer 1722 wordt in 2020 permanent geactiveerd

Het nummer 1722 voor niet-dringende oproepen naar de brandweer wordt momenteel enkel geactiveerd wanneer er een zware storm of onweer is. Via het noodnummer 112 kan dan voorrang worden gegeven aan oproepen van mensen wiens leven mogelijk in gevaar is. Dat vraagt iedere keer om bijkomende communicatie.

In de loop van 2020 zal de FOD Binnenlandse Zaken daarom het nummer 1722 permanent gebruiken voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Er zal ook een nationaal e-loket worden opgericht om deze niet-dringende interventieoproepen via smartphone, computer of tablet te behandelen. Daarnaast zal er een lijst met concrete voorbeelden worden verspreid, die ontwikkeld is in samenwerking met de brandweer.

Het is de bedoeling van de lijst om de burger te helpen een onderscheid te maken tussen een noodsituatie die een oproep naar het nummer 112 vereist omdat deze situatie mogelijk een leven in gevaar brengt, en een niet-dringende situatie die geen levensbedreigend risico inhoudt en die kan worden afgehandeld via het nummer 1722, het e-loket of een private pechverhelpingsdienst.

Geef een reactie