Opvangcentrum Peeterskasteel krijgt meer permanent statuut

Het opvangcentrum voor asielzoekers in het Peeterskasteel van Scherpenheuvel is officieel nog steeds een noodopvangcentrum dat slechts tijdelijk open blijft. Maar die status lijkt impliciet een meer permanent karakter te krijgen. Midden vorig jaar werd nog beslist om de negen tijdelijke opvangcentra in België te sluiten. Ook Scherpenheuvel moest dicht. Alle bewoners van het Peeterskasteel werden in sneltempo verplaatst naar andere centra en het personeel dat in dienst was van Caritas, werd ontslagen.

Een paar maanden later werd die beslissing al terug gedraaid omdat de instroom van asielzoekers opnieuw steeg.

Mensen met een beperking of een ziekte

Het nieuwe team dat in het Peeterskasteel aan de slag ging kreeg echter een specifieke  opdracht mee. Het centrum moet voortaan ook plaats bieden aan mensen met een beperking of een ziekte. De infrastructuur werd aangepast om dat mogelijk te maken.  

Werking voor onbepaalde duur

Woordvoerder van Caritas Julie Van Stallen verklaart in Het Laatste Nieuws dat de werking van het centrum voortaan voor onbepaalde duur is met een opzegperiode van zes maanden. Het is dus niet langer een tijdelijk centrum. In diezelfde krant verklaart ook burgemeester Manu Claes dat hij verwacht dat de opvang in het kasteel niet snel zal verdwijnen. Manu Claes baseert zijn uitspraak precies op de expertise die wordt uitgebouwd om mensen met een beperking of een ziekte op te vangen.

Bij de opening van het Peeterskasteel in 2015, was er nogal wat ongerustheid bij een aantal buurtbewoners. Zij verenigden zich in een actiegroep om, naar eigen zeggen, op die manier beter op de hoogte te blijven van de situatie en de bedoelingen voor het centrum. De trekkers van die actiegroep wonen tegenover of in de onmiddellijke buurt van het Peeterskasteel. Zij verklaarden op dat moment zelf dat ze niet expliciet tegen asielzoekers waren maar dat ze bezorgd waren over de impact van het centrum op de waarde van hun huis. Die bezorgdheid werd destijds gecounterd door het tijdelijk karakter van het centrum, een argument waar momenteel dus geen fundament meer voor is.

Leegstand vermijden

Voor de vzw Parochiale Werken is deze hernieuwde opdracht een welkome evolutie. Het Peeterskasteel stond in 2015 al een tijdje leeg. De verkrotting van dit stukje erfgoed dreigde. Er was een denkpiste om op termijn de kleuter- en de lagere school op het domein te vestigen en tot dat plan vaste vorm zou krijgen was het asielcentrum een interessante overgang. Bronnen dicht bij de bestuur van de school bevestigen echter dat de plannen voor de school ondertussen zijn afgevoerd wegens te duur.  Een meer permanent karakter voor het opvangcentrum vermijdt voorlopig dat er opnieuw leegstand komt met alle nadelige gevolgen die dat meebrengt.

Geef een reactie