Waarom gezinnen vaak niet meer in hetzelfde stembureau stemmen in Scherpenheuvel-Zichem

De stembrieven voor de verkiezingen van 26 mei zijn bij de meeste mensen in de bus gevallen en in Scherpenheuvel vragen een aantal mensen zich af waarom ze met hun gezin niet meer in hetzelfde stemhokje moeten gaan stemmen.

Problemen bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

“Naar aanleiding van een aantal problemen bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar heeft het stadsbestuur een aantal ingrepen doorgevoerd”, zegt burgemeester Manu Claes. “De inwoners werden op de kiezerslijst alfabetisch op naam ingedeeld in plaats van op straatnaam. Bedoeling is dat de aanmelding in het stembureau zo vlotter verloopt. Bovendien voorziet het stadsbestuur ook duidelijke signalisatie naar het juiste stembureau en werd voor de locaties waar dit mogelijk is een circulatieplan uitgewerkt voor de stembureaus. Iedere kiezer wordt vlot naar zijn of haar stembureau geleid en te lange wachtrijen worden op die manier vermeden. Hierdoor moet de stembusgang vlotter verlopen, zowel voor de inwoners als voor de voor- en bijzitters in de stembureaus.”

Niet meer in zelfde kieshokje

Die ingrepen hebben als gevolg dat gezinsleden die in het verleden in hetzelfde stembureau stemden, dit nu in de meeste gevallen niet meer kunnen doen. Uiteraard stemmen de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem nog wel in hun eigen woonplaats, maar het stembureau kan verschillen. De voordelen van een vlotter verloop van de stembusgang moeten dit nadeel compenseren.

De kiesbrieven werden twee weken geleden verstuurd. Inwoners die geen kiesbrief hebben ontvangen, kunnen vanaf maandag 13 mei terecht in het stadhuis voor een duplicaat.

Geef een reactie