Fietsers en openbaar vervoer prioritair bij herinrichting N2 Leuven-Diest

Het Federaal Planbureau voorspelt voor de ruime regio rond Leuven 12% meer inwoners tegen 2030 in een minimumscenario. Dit betekent dat deze regio afstevent op een toename van 15% tot 30% extra wegverkeer tegen 2030. Om dat wegverkeer te stabiliseren op het huidige niveau zouden de verplaatsingen met het openbaar vervoer of met de fiets moeten verdubbelen.

Om dat objectief te bereiken wordt onder meer de mogelijkheid onderzocht worden om de N2 van Diest naar Leuven in te richten met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker en het openbaar vervoer. De auto zou daar pas op de laatste plaats komen. Het studiebureau, dat in het voorjaar van 2019 aangesteld wordt, doet een ontwerpstudie met het oog op een complete herinrichting.

Aan de hand van andere verkeerstellingen en visuele waarnemingen wordt er eerst, in overleg met ervaringsdeskundigen van de politie en de gemeente, een overzicht van de huidige verkeerssituatie geschetst. Zij maken een grondige analyse door het antwoord te vinden op een aantal vragen. Hoe gebruiken de mensen vandaag het openbaar vervoer? Welke zijn de knelpunten van de N2 vandaag? Hoe zit het met de file-opbouw en parkeergelegenheid?

Het studiebureau zal vervolgens een aantal concepten en voorontwerpen opleveren. Naast de analyse van de huidige verkeerssituatie worden ook bestaande studies en mobiliteitsplannen meegenomen. Er gebeuren ook nieuwe verkeerstellingen, zodat de meest recente verkeerssituatie van de N2 juist wordt ingeschat.

Verschillende concepten met vaste principes

Een aantal vaste principes zullen in de verschillende concepten terug te vinden zijn.

  • De verdeling van de ruimte gebeurt volgens het “STOP-principe”: eerst de voetgangers, dan de fietsers, de gebruikers van het openbaar vervoer en pas in laatste instantie de auto.
  • De aanleg van de nieuwe infrastructuur kadert binnen het principe van “Hoogwaardig Openbaar vervoer”. Bussen kunnen daardoor in de toekomst zo vlot mogelijk, met behulp van slimme verkeerslichten en waar dat nodig is over een eigen bedding rijden.
  • De provincie Vlaams-Brabant bestudeert momenteel verschillende tracés voor een fietssnelweg in de buurt van de gewestweg N2.
Na de studie

Alle voorontwerpen zullen in de loop van het proces voorgelegd worden aan de betrokken gemeentebesturen, De Lijn en andere belanghebbenden. Daarna worden er meer gedetailleerde ontwerpen uitgewerkt en opnieuw voorgelegd aan de adviesraden. Na goedkeuring en keuze van een definitief gedetailleerd ontwerp en inplanning van het budget kan er een aanbesteding voor de werken gebeuren.  

Geef een reactie