Bestuur in Aarschot wil gemeentelijk onderwijs integreren in scholengroep Adite

Het stadsbestuur van Aarschot wil op termijn de vijf scholen van het gemeentelijke onderwijs onderbrengen in scholengroep Adite. Het gaat over de school voor buitengewoon lager onderwijs Elzenhof, lagere school De Knipoog in Rillaar, school voor buitengewoon secundair onderwijs De Brug en de technische secundaire scholen SIMA en SIBA.

Al die integratie er ook effectief komt zal dat alleszins de versnippering in het onderwijsaanbod sterk verminderen. Leerlingen kunnen dan eenvoudigweg kiezen tussen het vrije onderwijsnet en het gemeenschappelijk onderwijsnet.

Integratie heeft voordelen voor alle partijen

Uit een analyse van de gemeentelijke scholen blijkt dat de stand-alone situatie zoals die momenteel bestaat, naar de toekomst toe onvoldoende garanties biedt voor een kwalitatief onderwijsaanbod. Het bestuur heeft een aantal pistes onderzocht maar volgens burgemeester Gwendolyn Rutten hebben de scholen van het gemeentelijke net, hun limiet bereikt. Dat heeft onder andere te maken met de snelle evolutie die het onderwijs momenteel doormaakt. De potentiële integratie biedt een reeks belangrijke voordelen voor de leerlingen, de leerkrachten en ook voor de stad. De leerkrachten kunnen veel beter omkaderd worden en ze komen in een moderne managementstructuur terecht. Ze hebben ook een veel grotere zekerheid dat ze binnen het nieuwe netwerk aan de slag kunnen blijven. De leerlingen krijgen een veel bredere keuzemogelijkheid en kunnen op termijn in een volledig herdacht model van onderwijs instappen.

Gefaseerde aanpak

De potentiële integratie zal gefaseerd verlopen. “We verloven ons vandaag”, drukte burgemeester Gwendolyn Rutten het plastisch uit. “Op termijn is het uiteraard de bedoeling dat er een huwelijk van komt. ”

De integratieprocedure start op 1 september 2019 in het basisonderwijs. De stedelijke basisscholen van Aarschot en de basisscholen van Scholengroep Adite vormen vanaf dan één netoverschrijdende scholengemeenschap. Dat komt er in de praktijk op neer dat ze streven naar een gemeenschappelijk visie en dat ze organisatorisch maximaal samenwerken. De leerkrachten en de leerlingen van het basisonderwijs kunnen op die manier al van de voordelen van de samenwerking genieten maar alle scholen behouden in die fase nog hun eigen inrichtende macht. De scholen die in deze fase gaan samenwerken zijn basisscholen Knipoog uit Rillaar en de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs Elzenhof, de vier basisscholen van Adite in regio Aarschot : Zonnedorp (Aarschot) en De Hoogvlieger (Ourodenberg), Dol-fijn (Rillaar) en De Winge (Tielt-Winge) maar ook de twee basisscholen in Diest: Freinetschool De Pit en De Kleine Prins en de drie basisscholen in regio Tessenderlo: De Klimop (Ham), De Letterberg (Tessenderlo) en De Berk (Paal).

Secundair en buitengwoon onderwijs volgt in 2020

In september 2020 stappen ook de secundaire scholen en de scholen voor buitengewoon onderwijs in zo’n netoverschrijdende scholengemeenschap. Op de effectieve integratie van beide netten is voorlopig geen definitieve datum geplakt. Het bestuur van de stad Aarschot en de Raad van Bestuur van Scholengroep Adite zullen de tussentijd gebruiken om deze mogelijkheid verder te onderzoeken. Dankzij de samenwerking tussen de officiële onderwijspartners zullen de betrokken scholen een vollediger en complementair studieaanbod binnen de regio kunnen aanbieden. Met een vlottere overgang tussen verschillende studierichtingen binnen de verschillende instellingen anticiperen de scholen op de hervorming secundair onderwijs in de hogere leerjaren.

Trendzetter Adite

De keuze voor Adite kwam er na een reeks bezoeken aan vestigingen van de scholengroep. Adite is een echte trendzetter in de ontwikkeling van vernieuwde opvattingen over het onderwijs. Vorig jaar kwamen meer dan 1000 leerkrachten er een kijkje nemen en inspiratie tanken. Leerjaren bestaan in een aantal onderwijsrichtingen niet langer. Het worden communities en klassen worden nesten. De gevangenisspeelplaats wordt een groene buitenzone en kinderen kunnen rust en geborgenheid zoeken in een chillruimte.  Betrokkenheid, eigenaarschap en welbevinden zijn belangrijker dan koele cijfers. De leerkracht is niet langer een leider maar evolueert naar een rol als begeleider. De leerlingen krijgen weekopdrachten en bepalen zelf wanneer ze wat aanpakken.

Wie algemeen directeur Gert Van Passel bezig hoort krijgt het woord context als een rode draad doorheen zijn speeches. Al die nieuwe opvattingen zijn namelijk niet realiseerbaar binnen de saaie creativiteitsdodende lokalen waarmee scholen decennialang werden opgebouwd. “Door de vernieuwde manier van onderwijs geven, met minder klassikale lessen, meer individuele trajecten en meer zelfstandig werken, voldoen de vroegere gebouwen niet meer”, zegt Van Passel daarover. De grote ruimtes in de scholen van Adite, zijn ingericht met zithoeken, leeshoeken en tribunes. Ze lijken in niets nog op de klaslokalen die we van vroeger kennen. De ruimte die nog het meest op een klassiek klaslokaal lijkt noemen zij de instructieruimte. Naarmate de leerlingen ouder worden, wordt deze instructieruimte kleiner, omdat de klassikale uitleg steeds korter wordt en omdat niet alle leerlingen tegelijk nood hebben aan klassikale uitleg. Sommige leerlingen werken zelfstandig aan hun leerstof, terwijl anderen de uitleg aan het bord volgen.

Teams

Ook de organisatie van de leerkrachten is compleet herdacht. Adite laat zich daar begeleiden door Flanders Synergy. Een leerkracht is niet langer verantwoordelijk voor een klas. Ze werken samen in teams waardoor ze beter hun eigen sterktes kunnen uitspelen. Ook de schooldirecteurs werken samen in zo’n team en kunnen zich daardoor concentreren op een specifiek onderdeel van de job.

Voor Adite is het grote voordeel van de integratie ongetwijfeld schaalgrootte. De groep had verder nog geen scholen voor buitengewoon onderwijs in het net. Met Elzenhof en De Brug krijgen ze dat aanbod er nu zowel in het lager als in het secundair onderwijs bij.  

Geef een reactie