Stad Diest gaat wagenpark uitrusten met track & trace software

De stad en het OCMW Diest hebben een uitgebreid wagenpark van ongeveer 50 voertuigen. Die worden dagelijks ingezet op heel het grondgebied van de gemeente om de wegen te herstellen, zwerfvuil te verwijderen, het groen te beheren en evenementen te ondersteunen. Vanaf begin 2019 krijgen ze een volgsysteem.

Dat systeem zal toelaten om:

  • de inzet van voertuigen te optimaliseren
  • brandstofkosten te reduceren
  • snel in te grijpen bij calamiteiten
  • diefstal te voorkomen en gestolen voertuigen terug te vinden

Ook voor de werknemers zijn er voordelen: zij zullen minder gegevens handmatig moeten registreren en ze zijn beter beschermd bij geschillen over de aansprakelijkheid bij schadegevallen. De privacy van individuele personeelsleden wordt gegarandeerd. De gegevens van elk voertuig worden anoniem gemaakt en in samenvattende rapporten verwerkt. Het volgsysteem kan ook, bij vermoedens van misbruik, als controlemiddel gebruikt worden om prestaties van personeelsleden te controleren.

Door slimme technologie in te schakelen wil Diest haar waardevolle voertuigen beter monitoren en optimaal inzetten om het openbare domein te verbeteren.

Tijdens de gemeenteraadszitting van vorige maandag wilde raadslid Marc Florquin (S.PA) weten of die regeling ook geldt de leden van het schepencollege als ze een voertuig van de stad gebruiken. Burgemeester Jan Laurys (DDS) bevestigde dat maar Florquin vroeg om dat expliciet op te nemen in het reglement. Volgens hem vallen de schepenen namelijk niet onder de definitie van personeelsleden. De burgemeester beloofde om de zaak juridisch af te toetsen.

Geef een reactie