Guy Hanegreefs wint Cultuurtrofee 2018

Tijdens de  jaarlijkse algemene vergadering heeft de Diestse cultuurraad de cultuurtrofee van 2018 toegekend aan Guy Hanegreefs. Hij is de voorzitter van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest. Alle verenigingen die voor subsidiëring in aanmerking willen komen of een gunsttarief wilen genieten voor het gebruiken van de infrastructuur, moeten momenteel nog tijdens de algemene vergadering aanwezig zijn. Dat principe werd maandagavond echter ter discussie gesteld.

Cultuurpenningen

De Diestse cultuurraad kent ieder jaar een cultuurtrofee en cultuurpenningen toe aan een vereniging, persoon of instelling die een belangrijke inbreng heeft in het culturele leven in Diest en dat op vrijwillige basis doet. Er waren acht nominaties en vier daarvan werden weerhouden. Drie genomineerden kregen een cultuurpenningen: Libert Huybrechts (Kaggevinne), Hans Jochems (Schaffen) en Ivan Popovic (Molenstede).

Libert Huybrechts is lid van De Kaggevrienden en van De Sint-Antoniusgilde. Hij is bestuurslid en oud-voorzitter van Ontmoetingscentrum De Ketel, compostmeester en lid van mijnwerkersbond Barbaragilde. Libert werkte ook mee aan het boek Fotogeniek Kaggevinne.

Hans Jochems is instrumentenbouwer, speelt bij de folkband Amuzet en organiseert regelmatig concerten onder de naam Chapeau. Die naam verwijst naar het principe dat de artiesten spelen voor de opbrengst van wat toeschouwers in een hoed leggen. Jochems is ook een van de sterkhouders van het folkfestival Dafodil. 

Ivan Popovic heeft als schilder een stevige internationale reputatie. Hij exposeert regelmatig in de grotere kunstgalerijene in België maar ook in de rest van Europa. 

Je kan verder lezen na de afbeelding

Van Links naar rechts: huidig burgemeester Jan Laurys, kunstenares Joke Pieck, Guy Hanegreefs, Hans Jochems, Ivan Popovic, schepen van Cultuur Geert Cluckers, Libert Huybrechts en huidig voorzitter van de cultuurraad Herman Degelin 

Cultuurtrofee

De cultuurtrofee 2018 was voor Guy Hanegreefs (Schaffen), jarenlang voorzitter van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest. Deze vereniging werkt jaarlijks aan een aparte tentoonstelling in het museum De Hofstadt. Momenteel worden er een twintigtal glasplaten over Diest geëposeerd, die tijdens de eerste wereldoorlog gemaakt zijn door de Duitse bezetters.

Guy Hanegreefs was ook betrokken bij de aankoop en restauratie van belangrijk kunstpatrimonium, onder meer de bronzen klonk van Sint-Annendael. Hij kreeg een oorkonde en het kunstwerk “Collapsing Consciously” van lokaal schilderstalent Joke Pieck. 

Geef een reactie