Jaarrapport katholieke kerk maakt vergrijzing pijnlijk duidelijk

Het is al breed uitgesmeerd in allerlei kanalen…Scherpenheuvel is met voorsprong het populairste bedevaartsoord in België. Dat blijkt uit het jaarrapport dat de katholieke kerk deze week publiceerde. De basiliek van Scherpenheuvel kreeg 800.600 bedevaarders op bezoek, Banneux eindigt op 330.000, Beauraing op 77.000 en Oostakker op 350.000.

Pastoor Van Hilst heeft een ploeg van 13 betaalde werknemers en 80 vrijwilligers om al die bedevaarders correct te kunnen opvangen. In Banneux hebben ze vreemd genoeg 31 betaalde werknemers nodig terwijl Oostakker het met een team van 5 mensen doet.

Naast deze toffe vaststelling over Scherpenheuvel, bevat het jaarrapport nog een reeks andere erg interessante gegevens.

Federale overheid betaalt lonen bedienaars van de eredienst

Er zijn 2774 diocesane priesters in België. (actieven en gepensioneerden) Daarnaast zijn er ook nog 2205 priesters die in kloosterorden leven. Een aantal van hen zijn bedienaars van de eredienst. Zij doen dus missen in de parochies. De lonen van de bedienaars van de eredienst worden betaald door de federale overheid. Het gaat over 2274 mensen, deels priesters maar ook diakens en gevormde leken.

94% van hen zijn parochiepriesters. Hun jaarwedde bedraagt 21.998 euro, ofwel 1.833 euro bruto per maand (netto 1.549). Er is geen anciënniteitsregeling. Als de bedienaar van de eredienst verantwoordelijk is voor meerdere parochies, wordt de wedde verhoogd tot maximum 150 %. Dat is het geval voor 58 % van de bedienaars van de eredienst. In dat geval bedraagt de bruto jaarwedde 32.995 euro, ofwel 2.794 euro bruto per maand (netto 1.855).

De federale overheid betaalt ook de lonen van de bedienaars van erediensten van de andere erkende erediensten. Er is geen aparte begroting beschikbaar voor de katholieke kerk, maar voor de katholieke eredienst, de protestantse, de anglicaanse, de joodse en de orthodoxe samen ging het in 2017 om 87.411.000 euro.

De acht bisdommen stellen zelf ook nog 278 mensen te werk. Het gaat om leken, mannen en vrouwen, die de pastorale diensten ondersteunen en instaan voor zaken zoals boekhouding, secretariaat, archief en communicatie.

Bijna 80% van alle religieuzen is ouder dan 75 jaar

Vorige zondag vierde EH Benjamin Sterckx zijn diamanten priesterschap. De kranige pastoor ging zelf voor in de viering. Maar Benjamin Sterckx was niet de enige hoogbejaarde religieuze in de basiliek. Het kransje priesters en broeders die aan de zijkant van het altaar aanschoven maakte pijnlijk duidelijk hoe zwaar de vergrijzing toeslaat. In het jaarrapport staan een paar data die dat illustreren. In Vlaams-Brabant en Mechelen zijn 1.751 religieuzen. Slechts 2,3 % of 42 mensen zijn jonger dan 45 jaar. 5,5% is tussen 45 en 60 jaar. 13,1% is tussen 60 en 75 jaar en 79,1% of 1384 religieuzen zijn ouder dan 75 jaar.


Je kan onze erg uitgebreide fotoreportage over de kaarskensprocessie nog bekijken op de pagina Hola Processie

Geef een reactie