Bouw multifunctioneel scoutslokaal op schema

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de financiering rond te krijgen maar een paar maanden geleden kon de bouw van een multifunctioneel scoutslokaal in Averbode eindelijk opstarten. Die nieuwbouw moet niet alleen de scouts een eigen stek geven, het is ook een potentiële oplossing voor een aantal andere verenigingen in Averbode.

Geen gemeenschapszaal in Averbode

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem opteerde ervoor om naast het gemeenschapscentrum Den Egger, in iedere deelgemeente een ontmoetingsruimte neer te poten. Enkel in Averbode gebeurde dat niet. Daar konden de verenigingen zaal Familia gebruiken. Toen de eigenaar van die zaal, de vzw Parochiale Werken, besliste om zaal Familia te verkopen aan socialehuisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding, dreigden een aantal verenigingen zonder lokaal te vallen. De scouts van Averbode hadden dat probleem niet. Zij hadden een eigen lokaal maar dat voldeed absoluut niet meer aan de vereisten. Binnen de jeugdvereniging werd een plan uitgewerkt voor een nieuwbouw waar ook andere verenigingen en organisaties zouden gebruik kunnen van maken. Het bouwproject werd ondergebracht in de aparte vzw Weefbosch.

Besparingen moeten budget sluitend maken

Voor de realisatie van die nieuwbouw was meer dan 750.000 euro nodig en het werd een klus om dat geld ook effectief bijeen te krijgen. Analyse van het financieel plan leert dat er ook heel wat inventiviteit bij te pas kwam om het budget sluitend te maken.

 • De abdij van Averbode deed een schenking van 10.000 euro en kent ook een renteloze lening van 50.000 euro toe aan de jeugdvereniging.
 • De vzw Parochiale Werken geeft een schenking van 10.000 euro en betaalt 90.000 euro huur vooruit, via de parochie. De vzw en/of de parochie, zijn dus blijkbaar van plan om zeer actief gebruik te maken van de infrastructuur.
 • De provincie geeft 75.000 euro subsidie uit het Leader-programma. Dat is een Europees fonds voor de ondersteuning van plattelandsprojecten.
 • Het stadsbestuur subsidieert het project met 175.000 euro en schuift ook nog eens 25.000 euro van het bouwfonds naar het project. Dat laatste bedrag is in feite de volledige schijf waarover de stad kan beschikken om projecten te steunen vanuit het eerder genoemde Leaderprogramma.
 • Het stadsbestuur staat ook borg voor de lening van 50.000 euro bij de bank.
 • De grond waarop het gebouw wordt opgetrokken, is eigendom van de stad maar wordt in erfpacht gegeven voor 50 jaar.
 • De scouts doen zelf een ernstige inspanning en leggen 100.000 euro in de pot. Dat volstaat echter niet om het budget vol te maken. De resterende 100.000 euro moeten komen van een geplande lotenlening (25.000 euro), een crowdfundingactie (50.000 euro) en de bijdrage van andere verenigingen (25.000 euro) De initiatiefnemers gaan proberen om de kostprijs voor het project te verlagen. Dat kan door beroep te doen op mensen van de VDAB (besparing ongeveer 80.000 euro) Men probeert ook om een vrijstelling van BTW te krijgen. Die twee besparingen kunnen de lotenlening en de crowdfunding overbodig maken.

Vertraagde eerstesteenlegging 

De werken voor de nieuwbouw zijn ondertussen gestart en de viering van de eerstesteenlegging werd in al dat enthousiasme zomaar vergeten. Geen probleem eigenlijk. Vorige maandag werd dat netjes hersteld. De oudste en de jongste scout plakten een extra eerste steen in de muur en alle aanwezige politici, meerderheid en oppositie, mochten mee op de foto. Volgens Koen De Clerck van vzw Weefbosch kan het gebouw afgewerkt zijn tegen de opening van het volgende werkjaar in 2019.

Gedeputeerde Monique Swinnen zette nog even de bijdrage van het Leaderprogramma in de kijker. Via dat Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsprojecten heeft de provincie Vlaams-Brabant ondertussen, een vijftigtal verkommerde panden een sociale herbestemming gegeven.

Een kort overzicht van Leaderprojecten in onze regio

 • Rillaar | Parochiezaal Sint-Nikolaas kreeg nieuwe ramen, deuren en een nieuw dak. Het sanitair en de zaal zelf werden volledig gerenoveerd. Zonnepanelen en een warmtepomp zorgen voor groene energie. (Leader 110.919 euro)
 • Molenbeek-Wersbeek | De voormalige pastorij werd helemaal verbouwd en uitgebreid. Er ligt een nieuw dak op het gebouw en het sanitair, de buitenschrijnwerkerij, de verwarming en de elektriciteit zijn nieuw. (Leader 44.153 euro)
 • Diest | Het gebouw van speelpleinwerking Dassenaerde voldeed niet meer aan de normen voor brandveiligheid; Het gebouw werd afgebroken en er werd een nieuwbouw opgetrokken (Leader 45.000 euro)
 • Assent | In Parochiecentrum Trefpunt werden pleister- en schilderwerken uitgevoerd en tochtdeuren geplaatst. De zaal werd toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers.  (Leader 2.991 euro)
 • Deurne-Diest | Nieuwbouw voor KLJ-Deurne. Het gebouw wordt ook door andere verenigingen gebruikt. (Leader 20.000 euro)
 • Webbekom | In het parochiecentrum werden de zalen de Ark en De Schuur grondig gerenoveerd (Leader 2.788 euro)
 • Diest | De oude parochiezaal van de wijk Poelske werd stevig gerenoveerd en herbestemd voor sociaal restaurant Beverbeekhuis. (Leader 30.000 euro)
 • Tielt-Winge | Op de Vlooiberg werd een zwevende uitkijktoren van 11 meter hoog opgetrokken in Cortenstaal.  (Leader 25.000 euro)
 • Tielt-Winge | Zorgcentrum Het Balanske kreeg een eigen snoezel- en wellnessruimte (Leader 114.720 euro)

Je kan veel foto’s over de eerstesteenlegging bekijken na de promo voor het optreden van Katastroof

scoutsaverbode

 

 

Geef een reactie