Extra financiële injectie van 2,6 miljoen euro voor restauratie citadel in Diest

Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele kent 2,6 miljoen euro subsidie toe voor de restauratie van de citadel in Diest. Dat bedrag komt bovenop de 2 miljoen euro die eerder door het Fonds Stadsvernieuwing al werd toegekend.

De bijkomende financiele injectie is het resultaat van drie subsidieaanvragen door Erfgoedstichting Vlaams-Brabant en de stad Diest. De minister selecteerde er twee, met name de restauratie van de daken van de courtines en de gefaseerde herontwikkeling en economische invulling van de citadel. Voor het eerste dossier ontvangt de Citadel 600.000 euro; voor het tweede dossier 2 miljoen euro. De jury van experten die de aanvragen beoordeelde, motiveert de beslissing op basis van de duidelijke visie, de duurzame en innovatieve aanpak en de maatschappelijke meerwaarde van het project. Ze wijst ook op de financiële haalbaarheid van de gefaseerde herbestemming en ze noemen de invulling van de citadel als een voorbeeld voor gelijkaardige restauratieprojecten van militaire architectuur.

Schepen van stadsontwikkeling Bart Stals concludeert dat Vlaanderen de mogelijkheden van de citadel als historische duurzame site onderschrijft en belangrijk vindt. Zonder inbreng van subsidies en private investeerders is het volgens hem onmogelijk om de restauraties en herbestemming van deze imposante site te realiseren.

Herbestemming in de steigers

Fase 1 van de citadel omvat de restauratie van een deel van de courtines. Er komt een toeristisch onthaalpunt, een vernieuwd Pegasusmuseum en een citadelbelevingscafé. Ook de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst verhuist naar dit gedeelte van de vernieuwde courtines. In het najaar van 2023 wordt een ontwerpteam aangesteld. De start van de werken is voorzien eind 2024.

Voor de tijdelijke invulling van de overige courtines zoekt de stad een regisseur, die actief op zoek zal gaan naar geïnteresseerde huurders.

De herbestemming van de volledige site wordt momenteel gespreid over vier legislaturen. Uiteraard kan daar verandering in komen in functie van de beslissingen van de partijen die aan zet komen in het bestuur van Diest.

Geef een reactie