Vlaams-Brabant wil Park Brabantse Wouden laten erkennen als Nationaal Park

Het Nationaal Park Hoge Kempen is momenteel het enige Nationale Park in Vlaanderen. Het park is uitgestrekt over tien Limburgse gemeenten en vormt een natuurgebied met meer dan 12.000 ha beschermde heide en bos. Het Nationaal Park Hoge Kempen trekt jaarlijks meer dan 1,2 miljoen bezoekers aan.

In Vlaanderen loopt al een tijdje een procedure om drie bijkomende Nationale Parken in te richten. De nieuwe Nationale Parken moeten minimaal 5.000 ha groot zijn bij aanvang, om binnen 20 jaar door te groeien naar een natuurkern van 10.000 ha groot.

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde op 2 mei de samenwerkingsovereenkomst goed voor de oprichting van een Nationaal Park Brabantse Wouden. Die goedkeuring is de belangrijkste formele stap die nodig is om een sterke kandidatuur in te dienen en mee te dingen naar de erkenning als Nationaal Park.

​Naast de formele goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort ook een masterplan voor advies voorgelegd aan de deputatie. In dat plan wordt de toekomstvisie voor het Nationaal Park geschetst. Daarin wordt nagedacht over projecten zoals betere waterkwaliteit en waterberging, verbindende landschappen en lokale voedselproductie, een gezonde, groene leefomgeving en verbeterde erfgoedzorg.

​De kandidatuur voor het Nationaal Park moet uiterlijk 31 mei ingediend worden.

Volgens gedeputeerde voor milieu Bart Nevens hebben de Brabantse Wouden internationale allure en goede aanknopingspunten voor de unieke kwaliteiten van het gebied. Het gebied omvat bijvoorbeeld ​de grootste oppervlakte aan eeuwenoud bos in Vlaanderen met het daaraan gekoppelde rijke planten- en dierenleven. ​ Er is ook een zeer hoge concentratie holle wegen en een uitzonderlijk hoog aantal monumentale bomen.

Ondertussen keurden ook al 7 gemeenten de samenwerkingsovereenkomst goed. Het gaat om Hoeilaart, Kortenberg, Linkebeek, Overijse, Oud-Heverlee, Beersel en Tervuren.

In de Brabantse Wouden-regio wordt al 2 jaar intensief gewerkt aan een kandidaatsdossier om een Nationaal Park te vormen. Met internationaal bekende bossen als Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud, maar ook met de waardevolle Dijlevallei en allerlei kleinere natuurgebieden beschikken de Brabantse Wouden over een grote oppervlakte uiterst waardevolle natuur. Tegelijk dragen die landschappen een heel rijke geschiedenis mee, wat ze een hoge erfgoedwaarde bezorgt. Het groene toerisme zit al verschillende jaren in de lift. Allemaal aspecten die zullen worden afgewogen door een jury, waarna de minister maximaal vier Nationale Parken in Vlaanderen zal aanduiden. ​

​​​Het erkenningsdossier wordt voorbereid door een gebiedscoalitie bestaande uit de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de Koninklijke Schenking en de 13 betrokken gemeenten Beersel, Bertem, Bierbeek, Halle, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Leuven, Linkebeek, Oud-Heverlee, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren,

Geef een reactie