Geert Janssens lijsttrekker bij CD&V Scherpenheuvel-Zichem, Manu Claes duwt lijst

Burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem Manu Claes zal na de verkiezingen van 2024 geen uitvoerend mandaat meer opnemen in de lokale politiek. Manu Claes gaat de lijst van CD&V duwen. Geert Janssens, de huidige voorzitter van de gemeenteraad, wordt de nieuwe lijsttrekker en de hoofdeconoom van werkgeversorganisatie Etion profileert zich daarmee meteen ook als kandidaat burgemeester.

Officieus was het al langer bekend dat Manu Claes aan zijn laatste termijn als burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem bezig was maar partijvoorzitter Wouter Goolaerts heeft het nu ook officieel aangekondigd. Manu Claes heeft er in 2024 vijf ambtstermijnen op zitten en hij is daarmee de langst zetelende burgemeester in Vlaams-Brabant en allicht zelfs in gans Vlaanderen. Manu Claes zit op de dag van die aankondiging ook exact 10.300 dagen in de provincieraad. De partij wil die immense ervaring blijven gebruiken. Manu Claes zal allicht zonder al teveel moeite een zitje in de gemeenteraad behalen en dat mandaat zal hij wel opnemen.

Expert participatieve economie en hoofdeconoom bij werkgeversorganisatie ETION

Grote schoenen om te vullen dus maar bij de lokale afdeling van CD&V hebben ze ook een zwaargewicht klaar om die rol te spelen. Geert Janssens wordt al een tijdje gepositioneerd als het nieuwe gezicht van de partij. Janssens is hoofdeconoom van werkgeversorganisatie Etion. Hij heeft in die functie op Europees niveau een gigantische ervaring opgebouwd op het vlak van participatieve economie en laat dat nu net een maatschappelijke trend zijn waar steeds meer ondernemers vandaag mee aan de slag gaan. Onder meer retailketen Colruyt dankt zijn positieve werksfeer aan zo’n participatief model. Geert Janssens is ook een gereputeerd auteur van een reeks boeken over de impact van het financieel systeem op het dagelijks leven van de man in de straat. De nieuwe lijsttrekker van CD&V kan dus een stevige knowhow voorleggen. Geert Janssens is ook een erg aimabel man. Een bruggenbouwer die oplossingen zoekt en het conflict liever vermijdt.
De uitdaging wordt om hem voldoende duidelijk te profileren bij de lokale bevolking. Geert Janssens zit ondertussen al tien jaar in de gemeenteraad en hij is momenteel ook voorzitter van die raad. Toch blijft de indruk dat Scherpenheuvel-Zichem onvoldoende weet wie de man eigenlijk is en hoeveel inhoud hij heeft.

We moeten de afstand tussen onze inwoners en de politiek zo klein mogelijk maken. We mogen niemand achter laten.

Verjonging maar ook plaats voor zestig plussers

Voorzitter van de partij Wouter Goolaerts besteedde opvallend veel tijd aan de verantwoording dat CD&V ook effectief CD&V blijft in Scherpenheuvel-Zichem. De partij gaat niet op zoek naar een alternatieve naam. Volgens Goolaerts is daar ook geen behoefte aan. Meer nog, vanuit het jongerensegment van de partij kwam blijkbaar een signaal om de vertrouwde achternaam, zoals Goolaerts het noemde, zeker te blijven gebruiken. Geen nieuwe naam dus maar blijkbaar wel een reeks nieuwe gezichten. Wouter Goolaerts wilde voorlopig geen namen noemen maar hij verraste wel. Iedereen verwacht een verjonging van de ploeg en die komt er ook maar Wouter Goolaerts laat verstaan dat er een paar onverwachte zestigplussers op de lijst zullen staan die momenteel niet aan een actieve rol bij CD&V gelinkt worden.

Delicate evenwichten

Een nieuwe lijsttrekker en een rist nieuwe namen, dat doet vragen stellen over de positie van een aantal gevestigde waarden. In de lopende legislatuur heeft CD&V al stevig ingezet op een generatiewissel. Onder meer Marleen Van Meeuwen en Marie-Jeanne Hendrickx verdwenen uit de gemeenteraad. Wouter Goolaerts laat verstaan dat er met iedereen nog gepraat wordt. Die gesprekken lijken vooral delicaat te worden met de twee schepenen die CD&V momenteel nog heeft. Lieve Renders is de enige die overblijft van de oudere generatie. Inne Pauwels is al een product van de eerder ingezette verjongingsoperatie en zij is ondertussen uitgegroeid tot een monument in de lokale politiek. Zij was de motor achter de operatie om de totaal ontspoorde stadsfinanciën weer op de rails te zetten. Iets waar ze perfect in geslaagd is zonder al daar al te veel poeha over te verkopen. Ondertussen kreeg Inne Pauwels er ook de verantwoordelijkheid voor de sociale dienst bij, een departement dat in Scherpenheuvel-Zichem net iets zwaarder weegt door het opvangcentrum voor asielzoekers. Maar het is ook de job waar ze Marie-Jeanne Hendrickx moet opvolgen, iemand die decennialang kon bouwen aan een zeer gefundeerde knowhow op dat vlak. Er komen voor partijvoorzitter Wouter Goolaerts dus een paar spannende maanden aan. Hij moet op zoek naar een delicaat evenwicht aan de top van zijn partij maar als hij daar in slaagt lijkt er een team klaar te staan dat ambitieus naar de verkiezingen kan kijken.

Terug naar de basis

Die verkiezingen verlopen volgend jaar structureel anders. Er is geen opkomstplicht meer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als de stemmen geteld zijn, krijgt de grootste fractie daarna de kans om een meerderheid te bouwen en de man of vrouw met de meeste stemmen in die grootste fractie wordt automatisch burgemeester.

Meer dan ooit wordt het dus belangrijk voor de lokale politieke partijen, om de kiezer te overtuigen op basis van inhoud. CD&V heeft in Scherpenheuvel-Zichem een slim plannetje klaar om die challenge aan te gaan. Ze gaan in de volgende maanden werkgroepen organiseren die op basis van goed geselecteerde thema’s, een toekomstmodel voor de stad mogen bepalen. Dat toekomstmodel wordt onderdeel van het partijprogramma.
Iedereen mag in zo’n werkgroep zijn mening geven. Je hoeft geen lid te zijn van de partij en je moet je zelfs niet politiek engageren. De lokale afdeling gaat dus nadrukkelijk op zoek naar de basis en naar de gevoeligheden die leven in de straat. Voorzitter Goolaerts heeft heel duidelijk begrepen dat de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 gewonnen worden op basis van lokale gevoeligheden. De inwoners van de stad liggen niet altijd wakker van de zwaarwichtige, soms semantische discussies, die in de Wetsraat gevoerd worden. Het zijn veeleer de dagelijkse ergernissen waar een lokaal bestuur een antwoord moet op formuleren. Zwerfvuil vermijden en aanpakken bijvoorbeeld. Maar ook verkeersveiligheid en een efficiënte dienstverlening door de stadsdiensten. Goolaerts stuurde al een eerste zeer praktisch idee de wereld in. Een snelle interventieploeg van de technische diensten die een vervelend probleem meteen kunnen aanpakken zonder dat daar dagen moet over vergaderd en gepland worden.

We mogen niemand achter laten

Lijsttrekker Geert Janssens slaagde er tijdens het persmoment al meteen in om te tonen dat hij zware thema’s perfect kan vertalen naar de lokale politieke context. De greendeal bijvoorbeeld. Dat is een begrip dat iedereen elke dag wel ergens om de oren gedraaid krijgt maar je kunt je afvragen hoeveel burgers ook effectief weten wat dat eigenlijk inhoudt. Janssens zei daarover dat het belangrijk is om zo’n cruciaal principe goed begrijpbaar naar de dorpsstraat te vertalen. Het is daar dat die greendeal voor een belangrijk deel moet uitgevoerd worden en dus moeten we de burger uitleggen wat het in de praktijk inhoudt en wat het belang ervan is. Geert Janssens trok die bekommernis door naar de sociale component van de partij. “We mogen niemand achter laten”, zei hij. “We moeten de afstand tussen onze inwoners en de politiek zo klein mogelijk maken.”

Modelgemeente Scherpenheuvel-Zichem

Bij de voorstelling van de lijsttrekker en de lijstduwer werd uiteraard al even vooruit gekeken naar de cruciale verkiezingen van 2024. Vooruit kijken is ook altijd een beetje achteruit kijken. CD&V is best wel fier op wat er gepresteerd is in de vijf legislaturen dat ze samen met Open VLD hebben bestuurd. De gezondmaking van de financiële situatie is uiteraard een thema maar ook de belastingverlaging kwam aan bod. Burgemeester Claes haakte ook in op de actualiteit van de dag. In de periode dat de partij en haar vaste coalitiepartner samen bestuurd hebben, hebben ze onder meer de nieuwe brandweerkazerne gebouwd en die blijkt vandaag de meest efficiënte van de ganse zone te zijn met een zeer goed functionerend vrijwilligerskorps. In de hervormingsplannen voor de zone is die kazerne ook een onbesproken ankerpunt. Manu Claes kwam op even terug op de bouw van de ontmoetingscentra. “Bakken kritiek hebben we daarover gekregen”, zei hij. “Vandaag worden zowat alle ontmoetingscentra zeer druk gebruikt en in volle coronacrisis hebben ze meer dan hun waarde bewezen.” Manu Claes noemde de het landinrichtingsproject De Merode de belangrijkste evolutie van het laatste decennium. Dat project is volgens Claes nog in volle evolutie. Onder meer de uitbouw van poort Scherpenheuvel is een belangrijke component die nog gerealiseerd wordt.

Zowel Manu Claes als zijn opvolger Geert Janssens waren het erover eens dat Scherpenheuvel-Zichem best wel fier mag zijn op wat er gerealiseerd is. Geert Janssens toonde duidelijk zijn ambitie. “Ik wil hier nog iets realiseren”, zei hij. “We kunnen een voorbeeld zijn en een modelgemeente worden.”

One comment

 • Brubaker alias

  Wie citeerde ooit: Voor de verkiezingen leggen politiekers ons in de watten na de verkiezingen in de luren?

  Ja, nu hebben jullie ons weer nodig hè. Morgen staan jullie met flyertjes op de markt en worden onze brievenbussen vol geduwd met verkiezingsdrukwerk. Maar “the day after” als de gemeenteraadsverkiezingen geweest zijn, zien we jullie niet meer en komt er niet veel in huis van gemaakte beloftes.”Postjes verdelen is dan aan de orde!
  Met zichtbaar plezier kunnen jullie praten over de prestaties en realisaties van uw beleid, meer ‘hoopla’ aan bod is hier aan bod gekomen. (Hoopla is het officiële label voor zacht politiek nieuws, waartoe artikels over campagne events en
  persoonlijke berichten over politici behoren.)
  Neen, de bevolking kan ondertussen lezen en schrijven en de preekstoel staat nu in het museum.
  Zou het kunnen dat sommige(n) met het financieel debacle van de Sint -Eustachius kerk de vlucht vooruit nemen?

  Er wordt gesproken over vernieuwing!
  Wel hopelijk biedt een nieuwe plaatselijke partij zich aan zonder binding met de partijbonzen en ideologie van hogerhand maar als vertegenwoordiger van al haar inwoners.

  Good luck aan allen.

Geef een reactie