Vorstprik veroorzaakt schade en vertraging voor de bietenoogst

Het oogstjaar 2022 leek een zeer goed jaar te worden voor de bietentelers maar dat is even anders uitgedraaid. De vorstprik van december heeft volgens de gespecialiseerde landbouwwebsite VILT zware gewasschade veroorzaakt. Tijdens de vorst en de daarop volgende dooi zijn de bieten gaan rotten. De slechte bieten moeten nu eerst verwijderd worden. Dat zorgt voor vertraging in de fabrieken waar de bieten verwerkt worden. De verwerkers hebben gevraagd om voorlopig geen bieten te rooien.

Vooral de bieten die opgeslagen lagen aan de akkerranden zijn getroffen. De meeste bieten waren wel bedekt, maar niet voldoende. Daarom is er in de onderste laag behoorlijk veel vorstschade. Maar ook de bieten die nog op het veld staan hebben schade. Directeur grondstoffen van Tiense Suiker Erwin Boonen denkt zelfs dat de schade daar nog groter is. Bij de bieten die in het midden van het veld staan zal dat nog meevallen omdat die mekaar beschermen. De bieten aan de rand van het veld hebben die bescherming niet.

De vorst vernietigt de celstructuur van de bieten. Dat wordt pas duidelijk als de bieten ontdooien omdat ze dan uiteen vallen. Tot einde december viel dat nogal mee maar de hoge temperaturen in het begin van januari zorgen voor veel schade.

De fabrieken die de bieten verwerken betalen niet voor slechte bieten en daardoor is er bij een aantal landbouwers nogal wat verminderde opbrengst. Maar er is ook kwaliteitsverlies. Door de rotte bietdelen daalt het suikergehalte en dat weegt op de prijs.

Door deze omstandigheden loopt de campagne bij Tiense Suiker vertraging op. De opgeslagen bieten moeten eerst gesorteerd worden om de rotte voorraad te kunnen verwijderen. Pas daarna mogen de telers hun bieten weer leveren. De campagne zou aflopen op 22 januari maar dat zal allicht midden februari worden. Er moet verder bekeken worden hoe de getroffen landbouwers kunnen gecompenseerd worden.

Geef een reactie