Nieuwe toplaag voor Prattenborgstraat, ook oplossing voor zwaar verkeer klaar

De Prattenborgstraat en het Prattenborgplein in Scherpenheuvel krijgen vanaf volgende week een nieuwe toplaag in asfalt. Op maandag 14 november start de aangestelde aannemer met de werken.

Schepen van Openbare werken  Jan Boeckx (Open VLD) legt uit dat de focus van het lokale bestuur momenteel vooral ligt op het onderhoud en de herstelling grotere verbindingswegen in beton. Bij de goedkeuring van de onderhoudswerken in de gemeenteraadszitting van juni 2022, werden echter ook een paar asfaltwegen prioritair meegenomen. Het vernieuwen van de toplaag in de Prattenborgstraat en het Prattenborgplein is één van die onderdelen in asfalt.

De toplaag in beide straten wordt vernieuwd en het kruispunt met de Koningin Astridstraat wordt aangepakt. De huidige staat van het kruispunt zorgt voor overlast – zowel geluid als trillingen – naar de onmiddellijke omgeving. De verhoogde inrichting blijft behouden, maar zal nu volgens de nieuwe normen en in asfalt worden aangelegd.

Planning

De werken starten op maandag 14 november en duren tot woensdag 23 november als de weersomstandigheden goed zijn en alles volgens planning verloopt. Het vernieuwen van de fietssuggestiestroken wordt in een latere fase uitgevoerd, van zodra de weersomstandigheden het toelaten.

Het dossier van de Prattenborgstraat en het Prattenborgplein is delicaat. Precies door de specifieke omstandigheden dendert er de ganse dag zwaar verkeer door het smalle straatje. De wagens die in de Prattenborgstraat geparkeerd staan doen dat vaak deels op de stoep omdat er elke dag wel een paar spiegels worden afgereden. Bovendien is de kazerne van hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost in deze straat gevestigd en die kazerne heeft slechts vier parkeerplaatsen. Bij een uitruk van het brandweerkorps maakt dat de situatie nog complexer.

Schepen Jan Boeckx is zich bewust van de gespannen situatie en hij ziet ook oplossingen op relatief korte termijn. Schepen Boeckx legt uit dat er een plan in opmaak is om het doorgaand zwaar verkeer dat geen bestemmingsverkeer is, uit het centrum van Scherpenheuvel maar ook uit het centrum van Zichem te weren. Conceptueel is dat plan zelfs klaar maar de inhoud ervan moet nog kort gesloten worden met het Agentschap Wegen en Verkeer en de omliggende steden en gemeenten. Concreet zou het er op neer komen dat er een kleine zone in Scherpenheuvel-centrum en in Zichem-centrum wordt afgebakend waar enkel plaatselijk zwaar verkeer mag komen.

De afbakening van een kleinere zone is een bewuste keuze omdat dat makkelijker te handhaven is dan een grote zone. Doorgaand zwaar verkeer zal een grotere lus moeten volgen rondom Scherpenheuvel en Zichem.

Schepen Boeckx hoopt dat het lokaal bestuur het plan in de eerste helft van 2023 kan implementeren maar daarvoor zijn ze in Scherpenheuvel dus afhankelijk van andere partijen.

Omleiding

Tijdens de werken aan de Prattenborgstraat wordt een omleiding ingesteld voor doorgaand verkeer via Op ’t Hof en de August Nihoulstraat in beide richtingen. Eggersberg en Frans Smeyersstraat worden elk in 1 richting als omleiding gebruikt. Doorgaand zwaar verkeer van en naar uit Diest wordt vroeger afgeleid en moet via de E314.

Het zwaar verkeer dat van Scherpenheuvel richting Diest wil rijden kan overigens enkel via de E314 omwille van een tonnagebeperking (+ 7,5 ton) in de Frans Smeyersstraat. De aannemer gaat dit ook extra signaleren.

Het kruispunt van de Prattenborgstraat met de Diestsestraat wil men zo lang als mogelijk open houden, maar ook dat zal vernieuwd worden en gaat dus enkele dagen dicht.

Verdere verloop onderhoudsprogramma

Na de werken in de Prattenborgstraat staan de herstellingswerken aan Vinkenberg en Wijnputstraat gepland. Ook die kunnen in principe nog voor de winter worden uitgevoerd. De andere werven, waarbij de focus op betonwegen ligt, worden begin 2023 opgestart. Het gaat onder meer over de volledige herstelling van de Vossekotstraat.

Geef een reactie