Dan toch een atletiekpiste van 400 meter in sportpark de Warande

Het stadsbestuur in Diest wil nog tijdens deze legislatuur starten met de herinrichting van sportpark De Warande. Dat is een zeer ambitieus plan met onder meer de bouw van een overdekt zwembad, een sportgebouw voor binnensporten en een atletiekpiste. Op de ganse site zullen enkel het recent aangelegde skatepark en het basketterrein zeker behouden blijven op hun huidige plaats. Al de andere infrastructuur die er momenteel aanwezig is, maakt deel uit van het project en kan dus anders worden ingedeeld of aangelegd. Er is onder meer al gespeculeerd over de afbraak van de tribune rond het Warandestadion aan de zijde van de Omer Vanaudenhovelaan.

Het project wordt gerealiseerd onder de vorm van een zogenaamde publiek-private samenwerking. Het bestuur definieerde eerder, na overleg met de sportverenigingen, de minimumvereisten waaraan het project moet voldoen. De investering voor de realisatie van het project werd vastgelegd op 5 miljoen euro, BTW inbegrepen. Na de realisatie zal de uitbating gebeuren door een externe partner. Het bestuur voorziet een uitbatingssubsidie van 1,4 miljoen euro per jaar, BTW inbegrepen.

Het dossier, en vooral de projectdefinitie, heeft de afgelopen maanden voor zware spanningen gezorgd in Diest. Schepen Rick Brans kwam in een open conflict terecht met zijn sportraad, in zoverre zelfs dat de schepen weigerde om nog naar de vergaderingen van zijn adviesorgaan te gaan. De belangrijkste angel in het dossier was de aanleg van atletiekpiste van slechts 200 meter. Momenteel ligt er een piste van 400 meter in het Warandestadion. Atletiekvereniging ROBA ging zwaar in het verweer tegen die minimumvereiste. De 200 meter piste was voor de atletiekvereniging een bedreiging van hun toekomstige werking in Diest. Ze verzamelden 2700 handtekeningen om druk te zetten op de herziening van die beperking. 

In de gemeenteraad diende N-VA in de maand juni 2022 een motie in om de 200 meter piste te vervangen door een 400 meter piste in de projectdefinitie van het sportpark. Die motie werd toen niet aanvaard.

Na maandenlang gekissebis en soms zelfs pijnlijke discussies plooit het bestuur terug in dit dossier. De vroegere projectdefinitie werd herzien. Schepen Brans legde die ontwerpdefinitie voor het sportpark op 24 oktober terug voor aan de gemeenteraad. Er zijn twee belangrijke correcties. De 200 meter piste is in de minimumomschrijving vervangen door een 400 meter piste en in het sportgebouw is een gymzaal opgenomen.

Dat betekent niet dat alle angels uit het dossier verdwenen zijn. Waar de atletiekpiste uiteindelijk zal komen zal bepaald worden door de private partner die het ontwerp en de aanleg zal realiseren. De kans is echter groot dat de piste rond het kunstgrasveld zal komen. Dat is niet ideaal. Het zou meteen ook impliceren dat de werp- en springnummers van de atletiekdiscipline op een andere plaats moeten komen. Die kunnen namelijk niet op een kunstgrasveld.

Het kunstgrasveld zelf is niet voor iedereen de ideale oplossing. David Celis van Groen blijft ook nu benadrukken dat het bestuur er beter zou aan doen om de terreinen aan het Berkenhof te behouden. Die worden in principe op termijn opnieuw omgezet naar natuurgebied. Vreemde eis voor een raadslid van Groen? Niet echt! David Celis wil bijvoorbeeld landbouwgronden die nu in het bezit zijn van de stad en in aanmerking komen voor verkoop, via ruilverkaveling omzetten naar natuurgebied. Op die manier kan onder meer het behoud van het Berkenhof gecompenseerd worden. Als het Berkenhof kan blijven moeten de terreinen in het Warandepark minder intensief gebruikt worden. En dan is een kunstgrasveld niet absoluut nodig.

Schepen Brans gaf tijdens de bespreking toe dat er leergeld betaald was in dit dossier. Dat siert de jonge politicus. Burgemeester Christophe De Graef dankte de raadsleden ook nog uitdrukkelijk voor de constructieve attitude. Het dossier werd opgedeeld in vier punten en die werden apart gestemd. Groen en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming over de projectdefinitie maar ze keurden wel de andere punten mee goed.

Geef een reactie