Twee medewerkers OCMW Diest krijgen schorsing voor grensoverschrijdend gedrag

Het tuchtonderzoek naar de twee OCMW-medewerkers die preventief geschorst waren omdat hun namen opdoken in getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag, is afgerond. Na grondig onderzoek is bewezen dat de twee zich schuldig gemaakt hebben aan pesterijen en intimidatie op het werk. Het schepencollege heeft nu beslist om hen te schorsen voor 5 en 3 maanden. Het punt wordt vanavond ook besproken in de besloten zitting van de gemeenteraad

Resultaten welzijnsbevraging

In het najaar van 2021 werd er bij alle personeelsleden van stad en OCMW Diest een welzijnsbevraging afgenomen door Liantis, de externe dienst voor preventie- en bescherming op het werk. Begin 2022 werden de resultaten gecommuniceerd. Diest scoorde goed op een aantal criteria, zoals algemene werktevredenheid, tevredenheid over de jobinhoud en tevredenheid over de arbeidsomstandigheden.

Tegelijk bracht de welzijnsbevraging ook grensoverschrijdend gedrag op het werk naar boven, voornamelijk op twee diensten van stad en OCMW Diest.

Tuchtonderzoek opgestart

Volgend op de welzijnsbevraging verschenen er in de krant Het Laatste Nieuws anonieme getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag gepleegd door twee personeelsleden van OCMW Diest. Een dag later kwam het schepencollege bijeen in een extra zitting en werden de twee betrokken personeelsleden uit het artikel preventief geschorst. De algemeen directeur van Diest werd gevraagd om een tuchtonderzoek op te starten naar de twee medewerkers.

Volgens schepen van welzijn Monique De Dobbeleer had de preventieve schorsing niks te maken met het al dan niet schuldig zijn van de twee medewerkers. Met de schorsing wilde men vooral de rust op de dienst bewaren, zodat het tuchtonderzoek in volledige sereniteit kon uitgevoerd worden.

Meer dan 30 medewerkers gehoord

De afgelopen maanden heeft de algemeen directeur meer dan 30 tuchtverhoren afgenomen. Alle personeelsleden van de betrokken dienst én recent vertrokken medewerkers werden uitgebreid gehoord in het kader van deze tuchtzaak.

Het tuchtonderzoek werd in september afgerond en het rapport werd voorgelegd aan het schepencollege.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de twee personeelsleden zich schuldig gemaakt hebben aan pesterijen en intimidatie op het werk. Het schepencollege heeft daarom beslist om de ene betrokkene een tuchtsanctie van 5 maanden schorsing met inhouding van 20% loon op te leggen en de andere een tuchtsanctie van 3 maanden schorsing met inhouding van 20% loon.

Volgens schepen De Dobbeleer hebben de andere personeelsleden op de dienst hun professionele houding behouden. De dienstverlening is niet in het gedrang gekomen.

Actieplan

Naast dit tuchtonderzoek startte de stad ook een actieplan op om dergelijk ongewenst gedrag van personeelsleden sneller op te pikken. Over het actieplan en de tuchtprocedure wordt op de gemeenteraad van 24 oktober verder toelichting gegeven. De tuchtprocedure zal worden behandeld in besloten zitting.

Geef een reactie