Stad Diest verwacht extra kost voor energie van 1 miljoen euro – raadslid Celis pleit voor energiedelen

De factuur van je gas- en elektriciteitsrekening! Het zal voor iedereen een bezorgdheid zijn de volgende weken en maanden. Op federaal en regionaal niveau zijn al maatregelen genomen of worden ze momenteel besproken maar ook op lokaal niveau circuleren voorstellen om die onkosten betaalbaar te houden.

In Diest heeft schepen van milieu Rick Brans de prognose voor het volgende jaar al gemaakt. Hij houdt er rekening mee dat de energiekost zal verdubbelen. In bedragen uitgedrukt is dat meerkost voor gas en energie van liefst 986.700 euro. Hoe dat zal gefinancierd worden is voorlopig niet duidelijk. Het budgetconclaaf is volop aan de gang.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige maandag in Diest, plaatste raadslid voor Groen David Celis een interpellatie op de agenda met een aantal suggesties die ook volgens de bevoegde schepen Rick Brans interessant werden genoemd.

De basis van het voorstel van David Celis is de installatie van zonnepanelen op de eigen gebouwen van de stad. De investering daarvoor kan gebeuren door een nog op te richten gemeentelijke energiegemeenschap en moet dus niet gefinancierd worden met belastinggeld. Oppositieraadslid Celis merkt op dat een grote groep inwoners zelf niet in staat is om energiebesparende maatregelen te nemen. Mensen die huren bijvoorbeeld, zijn afhankelijk van de verhuurders om te investeren in energiebesparing. Voor sociale huurders is dat nog meer precair omdat zij vaak met een wat krapper budget moeten rond komen.

David Celis wil de energie die de zonnepanelen oplevert, toeleveren via een systeem van energiedelen. De stad kan daar dus zelf van profiteren en wat daarna overblijft kan tegen een goedkoper tarief aan de inwoners of aan bepaalde doelgroepen worden geleverd. Dat kunnen bijvoorbeeld sociale woonwijken zijn.

Schepen Brans mag dan al zeer enthousiast zijn over de voorstellen, hij gaf ook aan dat hij er niet meteen mee aan de slag zal gaan. Schepen Brans maakte wel een opening voor de installatie van zonnepanelen op gebouwen in eigendom van de stad. Meer bepaald op de daken van de Amer, de gemeenteschool in Schaffen, het ontmoetingscentrum Scafnis, de BKO ‘t Kevertje en feestzaal De Vleugt zou dat mogelijk zijn. Op de daken van de gemeentelijke werkplaats en van de gemeentelijke basisschool in Molenstede liggen al zonnepanelen.

Opmerkelijk is dat het OC Molenstede niet in dat lijstje zit. Raadslid Celis vroeg zich eerder in het debat al af waarom er eigenlijk geen zonnepanelen liggen op het Molenhuis. Het is namelijk een zeer recent opgeleverde vernieuwbouw. Volgens schepen Brans is zijn lijstje een gevolg van het energieprestatiecontract dat de stad afsloot met het Vlaams Energiebedrijf. Dat is een initiatief om voornamelijk in oudere gebouwen een aantal energiebesparende maatregelen te bekijken en te implementeren. Het Molenhuis is een recent gebouw en zit dus niet mee in die studie. Schepen Brans bevestigde echter dat het OC in Molenstede wel degelijk in aanmerking komt voor de plaatsing van zonnepanelen.

Geef een reactie