Monnik van abdij Keizersberg is theoloog des vaderlands in Nederland

Thomas Quartier, een Nederlandse Benedictijn die in de abdij Keizersberg in Leuven verblijft, is door een Nederlandse jury uitgeroepen tot theoloog des vaderlands. Dat meldt de website http://www.kerknet.be.

Thomas Quartier o.s.b., is de eerste monnik aan wie de titel wordt toegekend. Hij omschrijft zichzelf als een maatschappelijk betrokken zoeker, die radicale vragen niet uit de weg gaat en die ook positie durft te kiezen, ook over delicate maatschappelijke thema’s zoals vluchtelingen. De jury bestond uitvertegenwoordigers van de kranten Trouw en het Nederlands Dagblad, evenals de EO en de Protestantse Theologische Universiteit.

Thomas Quartier studeerde theologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en werd er lid van de Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem. Daar promoveerde hij in 2007 met een onderzoek naar ervaringen van deelnemers aan kerkelijke uitvaarten. Vandaag is hij hoogleraar liturgiewetenschap aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is ook hoogleraar aan de KU Leuven, gasthoogleraar aan het Sint-Anselmusatheneum in Rome en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

Volgens Dirk Hanssens o.s.b., prior-administrator van abdij Keizersberg, straalt de erkenning van monnik Quartier ook af op de abdij, die zelf ook symbool wil zijn van een vaderland waarin discriminatie, voorkeurliefde, ghettodenken en vreemdelingenhaat uit den boze zijn.

Geef een reactie