Mede-eigenaars maken bos in Lubbeek voor iedereen toegankelijk

In Lubbeek nam een groepje van zes gezinnen het initiatief om samen een bos aan te kopen en te beheren. Het perceel was ooit een weinig florissant stuk landbouwgrond, daarna werd het een motorcrossterrein om uiteindelijk als een afgesloten terrein met zieke fijnsparren achter te blijven. Na de samenaankoop evolueert de site naar een klimaatrobuust bos in volle ontwikkeling.

Den Horenbos wordt beheerd door de zes gezinnen die mede-eigenaars zijn maar ze krijgen daarbij hulp van andere vrijwilligers. De mede-eigenaars kozen er heel bewust voor om hun bos van 1,6 ha vrij toegankelijk te maken. Buurtbewoners reageren daar heel tevreden op en ze ervaren het bos als een echte opwaardering voor hun buurt. Lubbeek heeft er op die manier niet alleen een brok waardevolle natuur bij maar het bos is ook een katalysator voor de sociale contacten in de buurt.

Het initiatief krijgt ondertussen ook ondersteuning van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij dat projecten ondersteunt die de sociale cohesie in landelijke gebieden bevorderen. De financiële steun van Buurten op den Buiten wordt besteed aan het verbeteren van de paden, een nieuwe bank, bijkomende struiken en een buurtfeest om den Horenbos in te huldigen.

Voogdijminister Zuhal Demir kwam vorige zaterdag een wandeling maken in den Horenbos. Ze kreeg daarbij meer toelichting over het initiatief van de mede-eigenaars

Buurten op den Buiten

Buurten op den Buiten ondersteunt kleinschalige lokale initiatieven voor de bevordering van sociale cohesie in landelijke gebieden en geeft dit engagement een financieel duwtje in de rug via een jaarlijkse oproep. Iedereen kan een project indienen, op voorwaarde dat zoveel mogelijk buurtbewoners bij de beoogde activiteit worden betrokken.

Sinds 2012 is de Vlaamse Landmaatschappij de vaste partner van de Koning Boudewijnstichting voor Buurten op den Buiten. Bij de recentste projectoproep voor 2020-2021 werden 43 projecten geselecteerd, die elk tussen 1.000 en 5.000 euro steun ontvangen, samen goed voor 200.000 euro.

Een nieuwe oproep van Buurten op den Buiten wordt voorbereid voor volgend jaar. Informatie daarover zal te vinden zijn op de website van de KBS (www.kbs-frb.be) en de VLM (www.vlm.be), en verspreid worden via nieuwsbrieven en sociale media.

Geef een reactie