Nieuw administratief centrum combineert stadsdiensten, OCMW en wijkpolitiepost

Het centrum van Scherpenheuvel gaat er de volgende jaren flink anders uitzien. Rond de huidige parking naast het stadhuis zijn zes nieuwe woonprojecten uitgetekend waarvan er een al volledig afgewerkt en bewoond is. Een tweede project is bijna klaar voor oplevering en de anderen zijn ver gevorderd. Het stadsbestuur gaat nu ook de parking zelf herbestemmen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Nico Bergmans gaf wat meer details vrij over dat project. Er komt onder meer een geïntegreerd administratief centrum voor de stadsdiensten, het OCMW en de wijkpolitie.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Nieuwe dynamiek in centrum Scherpenheuvel

Het project Ten Heuvel verandert de morfologie van Scherpenheuvel. De nieuwe wijk doorbreekt de decennialang aangehouden beslotenheid van de ring rond de basiliek. Die beslotenheid zorgde er ook voor dat Scherpenheuvel georiënteerd bleef op de bedevaarteconomie. Uiteraard zal bedevaart altijd een belangrijk aspect blijven van het DNA van de basiliekstad maar er is al jaren dringend nood aan verbreding van dat aanbod. Ten Heuvel kan voor de zuurstof zorgen om die verbreding effectief mogelijk te maken.

De nieuwe wijk Ten Heuvel verandert ook de dynamiek in het centrum van Scherpenheuvel. De site waar het project gerealiseerd wordt was een ondoordringbaar blok van aaneengesloten huizen langs de August Nihoulstraat, de Michel Janssensstraat, de Koning Albertstraat en de Basilieklaan. Enkel de Henri Adriaensstraat trok daar een spoor van licht door maar dit bijzonder omvangrijke centraal gelegen stadsdeel was een onderbenutte aaneenschakeling van vaak vergeten tuintjes, koterijen en ongebruikte lappen grond. Ten Heuvel trekt die ongebruikte vlakte open en maakt stadsinbreiding mogelijk. Dat heeft ook een belangrijk effect op de vrije buitenruimte die niet moet aangesproken worden om woongelegenheid te creëren.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Het project Ten Heuvel lijkt overigens ook een olievlekeffect te veroorzaken. Naast de projectzone werd een woning afgebroken die over een vrij grote tuin beschikte. Op dat terrein komt een bijkomend woonproject met meer dan dertig woonunits. Het geeft perfect de dynamiek aan van de stadsinbreiding.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Administratief centrum combineert dienstverlening stadsdiensten, OCMW en wijkpolitie

Er is echter een cruciaal puzzelstuk dat momenteel ontbreekt. Het is ook de bedoeling om de grote parking naast het stadhuis te herbestemmen in het kader van het masterplan dat de stad uittekende voor deze zone. Tot nu toe waren er allerlei speculaties maar geen concrete plannen over de aanpak ervan. Tijdens de eerste fysieke gemeenteraad na covid van vorige week gaf schepen van Ruimtelijke Ordening Nico Bergmans wat meer inzicht in de strategie.

Het project heeft volgens de schepen een tijdje stil gelegen en dat heeft vooral te maken met een gewijzigde visie op de herbestemming van de site binnen het bestuur. Het was aanvankelijk de bedoeling om het stadhuis zelf slechts in beperkte mate te verbouwen en de ingang ervan eventueel anders te oriënteren. In die visie zouden een klein aantal personeelsleden van het OCMW naar Scherpenheuvel komen.

Bij de politiezone Demerdal opteerden ze er enkele maanden geleden voor om zowel de hoofdpost in Diest als de wijkpost in Scherpenheuvel onder te brengen in een nieuwbouw. Onder meer die beslissing deed de plannen voor de herbestemming van de parking kantelen. Het bestuur wil nu voluit inzetten op de realisatie van een geïntegreerd administratief centrum voor de stadsdiensten die momenteel al in Scherpenheuvel zijn, alle personeelsleden van het OCMW en delen van de wijkpost van de politiezone. Door die integratie komen de gebouwen waar het OCMW en de politie momenteel gebruik van maakt, vrij voor een alternatieve bestemming.

Schepen Nico Bergmans beklemtoont dat de verbetering van de dienstverlening door de efficiënte organisatie van het onthaal en de diensten in het stadhuis één van de speerpunten is van de huidige bestuursploeg. De realisatie van een nieuw administratief centrum maakt een geïntegreerde dienstverlening van stad, OCMW en politie op één site mogelijk Op die manier kan de huidige coalitie een belangrijk speerpunt van het beleidsplan afvinken.

Twee scenario’s

Om dat administratief centrum effectief te realiseren zijn er twee scenario’s.

Het eerste scenario gaat uit van de verbouwing van het huidige stadhuis en de integratie van de twee gedateerde woningen tussen het stadhuis en de parking.

Het tweede scenario is een volledige nieuwbouw aan de overzijde van de parking, waar momenteel onder meer de vestiging van ATAF en een aftands industrieel gebouwtje achter de winkel van ATAF staan.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Naast de realisatie van een administratief centrum komen op de site van de herbestemde parking ook bijkomende woonprojecten, horecazaken, een verkeersvrij en groen binnenplein en een site waar vieringen en plechtigheden kunnen plaats vinden. Er komt een ondergrondse parkeergarage met plaatsen voor de bewoners van dit gedeelte van de site maar ook een gedeelte openbare parking.

Trajectbegeleider

Het schepencollege gaat nu de opdracht van de trajectbegeleider voor het project heropstarten. Die moet de projectzone definitief bepalen en de twee scenario’s uitwerken op basis van budget, opportuniteiten en kwaliteit. Daarna zal het bestuur de voorstellen evalueren in functie van de haalbaarheid en de financiële impact ervan. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om een overwogen beslissing te nemen.

Na de keuze voor een van de scenario’s zal het administratief centrum en de bijkomende woon- en handelsinfrastructuur er overigens nog niet meteen staan. Schepen Bergmans mikt op een realisatietermijn van ongeveer zeven jaar.

One comment

Geef een reactie