ivzw Free Country gebruikt logo van stad Diest om geld te ronselen

Stad Diest deelt een bizar bericht op Facebook.

Een aantal inwoners van de stad en de deelgemeenten hebben recent een brief ontvangen om geld te doneren dat naar verluidt gebruikt zal worden voor de bescherming van gebouwen met historische en culturele waarde. De brief zit in een omslag die het embleem van stad Diest draagt maar is afkomstig van de non-profitorganisatie Free Country. Er wordt ook een concreet adres, mobiel telefoonnummer en een emailadres vermeld in de tekst.

Uit een bericht van burgemeester Christophe De Graef blijkt dat dezelfde mensen ook een aanvraag deden voor een standplaats op de markt in Diest. Dat werd door het schepencollege geweigerd.

De opmaak van de brief is rommelig maar de taal die gebruikt wordt, is bijna perfect Nederlands. De inhoud van de brief gaat uit van enige feitenkennis. Diest heeft inderdaad meer dan 100 monumenten en het onderhoud van een deel daarvan wordt steeds moeilijker. De auteur wil laten uitschijnen dat hij of zij de stad ook vrij goed kent. Hij of zij noemt de ruïne van Sint-Jan de Doper als een niet meer te redden monument. Het kan uiteraard ook zijn dat de auteur zijn of haar mosterd in de pers of in de sociale media heeft gehaald.

Het wordt echter nog straffer. De brief verwijst naar een website, een Facebookpagina, een Twitteraccount en een Youtubekanaal.

Op de Facebookpagina van Free Country werden vier berichten gepost met telkens een relevante foto. De citadel, het begijnhof, fort Leopold en het monument van sint-Jan De Doper worden besproken. De tekst is duidelijk gekopieerd uit een toeristische brochure. De pagina heeft geen volgers.

Op de website http://www.freecountry-eu.org wordt diezelfde informatie over de geschiedenis van het begijnhof, de citadel en Fort Leopold in woord en beeld weergegeven. Je kan die info hier ook als een soort brochure downloaden. De site geeft aan dat er al 180 donaties zouden zijn van 52 vrijwilligers. Die cijfers staan al een paar uur onbeweeglijk stil wat niet meteen de gangbare praktijk is.

Het Twitteraccount en het Youtubekanaal bestaan echter niet.

De auteurs proberen duidelijk om een sfeer van vertrouwen te creëren maar wie op de link “doneren” klikt ziet moet zich toch vragen beginnen stellen. De auteur vermeldt een rekeningnummer van KBC. De gelden die daarop gestort worden, “zouden” (sic) overgeschreven worden naar de rekening van het gemeentehuis Diest. Die laatste zin klinkt vreemd. De overschrijvingen gebeuren blijkbaar erg voorwaardelijk. Als het toch de bedoeling is om gelden over te maken naar de rekening van de stad kan dat evengoed meteen op die rekening, zonder een tussenstation.
Verder heeft geen enkele Diestenaar het over een gemeentehuis maar over het stadhuis.

Als de bedoelingen van Free Country eerbaar zouden zijn, dan zouden burgemeester van Diest Christophe De Graef en schepen van Erfgoed Geert Cluckers zeker op de hoogte zijn. Beide excellenties zijn echter duidelijk niet in hun nopjes met deze feiten. Ze hebben ondertussen klacht neergelegd bij de politie, in eerste instantie voor het misleidend gebruik van het logo van de stad Diest.

Dat klinkt voorzichtig maar dat is ook verstandig. Voorlopig zijn er immers geen andere overtredingen of misbruiken aangetoond. De non-profitorganisatie Free Country is een ivzw die ook effectief blijkt te bestaan. Uit de publicatie in het staatsblad blijkt dat ze werd opgericht bij een notaris in Antwerpen op 20 december 2020. De twee oprichters zijn ook bestuurder van de ivzw. Het gaat over H.R.V en zijn echtgenote N.N., allebei geboren in Kharkov in Oekraïne. In de oprichtingsakte geeft het echtpaar het adres van de ivzw aan als hun domicilieadres.

Ondertussen hebben nogal wat mensen de man aan het werk gezien. Hij gaat blijkbaar van huis tot huis om de omslagen met het misleidend logo persoonlijk te bussen. Politie Demerdal zal de feiten ongetwijfeld van nabij opvolgen.

Hebt u zelf een omslag gekregen? Stort alleszins geen geld. Het stadsbestuur van Diest is niet op de hoogte van de actie en het vermoeden dat er iets niet klopt is dan ook zeer groot!

Geef een reactie