Aarden dam en bufferzone met gras beschermen Kwalijkstraat tegen wateroverlast

De stad Scherpenheuvel-Zichem en de provincie Vlaams-Brabant voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Kwalijkstraat. Bij hevige regenval kampten woningen en tuinen er regelmatig met water- en modderoverlast. Ook op de straat en op het voetbalveld was er dan overlast en kwam er modder in de riolering terecht.

Schepen van Landbouw Lieve Renders legt uit dat die erosieproblemen te wijten zijn aan afstromend water en modder van hoger gelegen, hellende akkerpercelen. Die afstroming gebeurt in de richting van de droge vallei aan de Kwalijkstraat.

Om de overlast te beperken werd er al een tijdelijke strobalen dam aangelegd onderaan de akker, evenwijdig met de Kwalijkstraat, Die bewees reeds zijn dienst. Intussen zijn er definitieve maatregelen genomen. Er werd een geleidende  aarden dam en een bufferzone met een grasstrook aangelegd die afstromend sediment en water moeten opvangen bij zware buien. Het buffervolume bedraagt zo’n 1.150 kubieke meter. Het gebufferde water kan ter plaatse in de bodem infiltreren, wat positief is in de strijd tegen verdroging.

Stad Scherpenheuvel-Zichem investeert 49.000 euro in de werken. De stad ontvangt hiervoor zo’n 7.350 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en 36.750 euro van Vlaanderen.

Onder impuls en met technische ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant realiseerde de stad Scherpenheuvel-Zichem eerder ook al de houthakseldammen langs de Reyndersveldweg, de Miskruisstraat en aan Groenhoef.

Geef een reactie