Haasje over bij Groen in Diest: Sofie Colemont en David Celis wisselen van mandaat

Groen voert een opmerkelijke wissel door bij haar mandatarissen in Diest. Raadslid Sofie Colemont geeft ontslag als lid van de gemeenteraad en gaat in het bijzonder comité voor de sociale dienst zetelen. Daar neemt ze de plaats in van David Celis die op zijn beurt de plaats van Sofie Colemont inneemt in de gemeenteraad.

De onderlinge plaatswissel gebeurt vanaf januari 2021. Sofie Colemont zal tijdens de gemeenteraad van 14 december 2020 haar ontslag indienen. Tijdens de eerste gemeenteraad van 2021 kan David Celis dat vrijgekomen mandaat dan opnemen.

Sociaal gedreven

Over de redenen van de wissel is Sofie Colemont duidelijk. Ze werkt als maatschappelijk werker en dus liggen haar interesses hoofdzakelijk in het sociale. Sofie onderstreept dat er zeer veel druk is op het aanbod voor sociale huisvesting en dat de uitdagingen in dat domein in Diest bijzonder groot zijn. Ook de kansarmoede-index in de stad blijft stijgen van 5,7% naar liefst 12,8% in 2019. Sofie Colemont wil daarom mee haar schouders zetten onder een solidair beleid. Ze wil zich volop engageren om iedereen meer kansen te geven. Het mandaat in het bijzonder comité sluit alleszins meer aan bij haar expertise en haar knowhow.

Ambitie alsnog waarmaken

David Celis geeft aan dat hij zich met spijt terug trekt uit het bijzonder comité. Hij heeft er naar eigen zeggen twee jaar in een uitstekende verstandhouding over de partijgrenzen heen samengewerkt om mensen te helpen. David profileert zich vooral op de bescherming van de open ruimte, natuurbehoud, burgerparticipatie, dierenwelzijn en hernieuwbare energie. Die actiepunten vertaalt hij vooral in BOESD, een ecologische denktank voor Diest. Samen met fractieleider Miet Dirix wil hij blijven opkomen voor een hoge levenskwaliteit in Diest en in de deelgemeenten.

Voorzitter van energie-burgercoöperatie NAVITAS

David Celis is onder meer ook een van de oprichters en voorzitter van de raad van bestuur van energie-burgercoöperatie NAVITAS. Het werkingsgebied van NAVITAS strekt zich uit tot voorbij het Hageland, de 19 oprichters komen uit Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Zoutleeuw.

NAVITAS Energie is een nieuwe energie-burgercoöperatie die aan de burgers van het Demerbekken de mogelijkheid biedt om te participeren in duurzame lokale energieprojecten. NAVITAS neemt de lokale productie van hernieuwbare energie in eigen handen en zorgt er voor dat de coöperanten kunnen genieten van alle voordelen, ook de financiële. Door lid te worden kunnen burgers zowel delen in de energie als in de financiële voordelen die hernieuwbare energiebronnen zoals zon, water en wind opleveren. Het werkingsgebied strekt zich uit tot voorbij het Hageland, de 19 oprichters komen uit Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Zoutleeuw.

De leden van de burgercoöperatie brengen het kapitaal in en ze genieten daarna zowel van de duurzame energie als van het financiële rendement op hun investering. Coöperanten krijgen rechtstreeks inspraak in het beleid.  Als het goed gaat wordt er jaarlijks een dividend uitgekeerd. Met het bedrag dat overblijft bepalen de coöperanten welke andere projecten gerealiseerd worden ten bate van de lokale gemeenschap.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Waterkrachtcentrale op Demer in Diest komt in aanmerking als Green Deal

De eerste projecten van NAVITAS zijn de plaatsing van zonnepanelen op openbare gebouwen. De coöperatie werkt ook aan plannen voor een waterkrachtcentrale op de Demer. Dat project lijkt in een – what’s in a word – stroomversnelling te komen. De aanvraag voor erkenning als Green Deal Vlaanderen is ontvankelijk verklaard, wat de weg openlegt richting kabinet. De nota die bij de aanvraag wordt bijgevoegd, wordt deze week nog verstuurd. De erkenning als Green Deal zal allicht voor het voorjaar 2021 zijn. Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten.

Meer informatie op www.navitasenergie.be

Fractie Groen in Diest. Sofie Colemont staat rechts op de foto

Geef een reactie