Aangepaste wandellus in Webbekoms broek komt ook vogelbestand ten goede

De impact van de nieuwe brug over de Zwarte Beek in het Webbekoms Broek heeft een belangrijke impact voor de recreatie in het gebied maar de constructie heeft ook grote gevolgen voor het vogelbestand.

In het voorjaar van 2020 werd de spoorwegzate in het binnenbekken al eens tijdelijk afgesloten omwille van het broedseizoen. Op dat moment waren er in het gebied vier wandelroutes uitgetekend (oranje geel, rood en blauw) die overigens niet waren opgenomen in het knooppuntennetwerk. Het afgesloten gedeelte van het traject was onderdeel van de blauwe en de rode wandelroute.

Vogels nemen snel afgesloten route in

De impact van die afsluiting was groot. Nogal wat vogelsoorten begonnen dat gedeelte van het gebied te gebruiken als slaap- en fourageerplaats. Het was aanleiding om die site definitief af te sluiten maar dan was er een alternatief nodig voor de wandellussen.

Vanuit Toerisme Vlaams-Brabant is vorige zomer een grote inspanning geleverd om het knooppuntennetwerk sterk uit te breiden. Dat resulteerde in een nieuwe regenbestendige wandelkaart met 170 kilometer extra wandelpaden. Het netwerk is nu meer dan 700 kilometer lang. Ook de infrastructuur is gerenoveerd met de plaatsing van 300 palen en 2000 bordjes.

Bij het bezoekerscentrum besloten ze om in te haken op die dynamiek. De blauwe route werd afgeschaft en de rode route werd deels verlegd om de vogels meer comfort te geven. Dat verlegde parcours en de twee andere trajecten werden ingeschakeld in het wandelknooppuntennetwerk.

Het traject dat verlegd werd biedt de wandelaars veel meer variatie. Je kan nu doorsteken naar de kant van Zelem en de vegetatie is daar toch verschillend. Een bijkomende troef dus, voor deze unieke habitat. Op drukke wandeldagen biedt de verlegde lus ook het voordeel dat de spreiding tussen de wandelaars groter wordt. In de moeilijke omstandigheden die we momenteel meemaken kan je zelfs buiten best wat extra veiligheid inbouwen. Het parcours is uitgetekend en afgepeild op basis van wandelknooppunten. De afstand is ongeveer 9 kilometer. Je kan vertrekken aan het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek – Omer Vanaudenhovelaan in Diest.

We kregen heel veel vragen voor meer informatie over de wandellus. Je vindt hieronder alle praktische gegevens over het nieuwe traject. De informatie werd ons verstrekt door het Agentschap Natuur en Bos en het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek.

Je kan de wandellus downloaden met deze link: https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/wandelen-in-webbekoms-broek/

De verlegde rode wandelroute

Drie wandelroutes in het Webbekoms Broek

Geef een reactie