Fietsnetwerk Groene gordel wordt volledig vernieuwd en uitgebreid

Het fietsnetwerk in de Groene Gordel bestaat al meer dan 10 jaar en is aan vernieuwing toe. Volgens gedeputeerde voor Toerisme Monique Swinnen was het tijd om het fietsnetwerk dat meer dan 1100 kilometer lang is, grondig tegen het licht te houden en kritisch te kijken waar men het kon verbeteren.

Dat is ondertussen gebeurd. Op 1 oktober start Toerisme Vlaams-Brabant met werken aan het fietsnetwerk. De bewegwijzering wordt volledig vernieuwd en er komen nieuwe trajecten en knooppunten.

Er komen extra trajecten en knooppunten bij doordat: 

  • het fietsnetwerk in de Groene Gordel grondig gescreend is op veiligheid, fietscomfort en beleving, met 120 km nieuwe en 85 km verbeterde trajecten als resultaat
  • het fietsnetwerk fijnmaziger wordt (maaswijdte maximaal 20 km)
  • het fietsnetwerk dichter en beter aansluit op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • de thematische fietslussen in de Groene Gordel opgenomen worden in het knooppuntennetwerk en de aparte zeshoekige wit-rode bewegwijzering verdwijnt

Bovendien zijn heel wat gemeenten mee op de kar gesprongen om het rijcomfort en de fietsvriendelijkheid van bepaalde wegen langs het fietsnetwerk te verbeteren tegen het voorjaar 2021.

Deze vernieuwing van het fietsnetwerk was het moment om een nieuw type bewegwijzeringsbord in te voeren. Door te kiezen voor een volledig bedrukt bord en af te stappen van stickers, kunnen de onderhoudskosten de komende jaren naar beneden. Daarvoor moeten alle borden éénmalig vervangen worden.

Gefaseerde aanpak

De werken zijn zeer ingrijpend. Het is de bedoeling om de hinder voor de fietsers zoveel mogelijk te beperken. De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Het fietsnetwerk wordt opgedeeld in 4 grote zones. Binnen een bepaalde zone wordt telkens gedurende 1,5 maand gewerkt en worden er nieuwe borden geplaatst. Tijdens deze periode kan je in die zone het netwerk niet volgen. Na deze periode wordt de zone terug vrijgegeven en gestart met een volgende zone. De werken starten in het noordoosten van de Groene Gordel.

De fasering van de werken gaat in tegenwijzerzin de Groene Gordel rond om eind maart 2021 in het zuidoosten te eindigen. Op de fietsrouteplanner van de provincie, zullen de nieuwe trajecten zichtbaar zijn vanaf het moment dat een zone helemaal klaar is”

Voortgang van de werken

  • fase 1: van oktober tot half november 2020 (noordelijk deel van het Dijleland)
  • fase 2: van half november tot en met december 2020 (Brabantse Kouters)
  • fase 3: van januari tot half februari 2021 (Pajottenland)
  • fase 4: van half februari tot en met maart 2021 (Zenne, Zoniën en zuidelijk deel van het Dijleland)

Je kan verder lezen na de afbeelding

Samen met de vernieuwingsoperatie komt er ook een nieuwe fietskaart Vlaams-Brabant, die vanaf het voorjaar 2021 bij de toeristische diensten en de boekhandels ligt.

De huidige fietskaart kan nog perfect gebruikt worden om te fietsen in het Hageland en Leuven. In de Groene Gordel kan de kaart gebruikt worden tot oktober 2020. De nieuwe fietskaart is beschikbaar vanaf begin 2021 en zal 7 euro kosten. De routeplanners ontvangen de aangepaste trajecten vanaf het moment dat ze terug befietsbaar zijn. De routeplanner van Toerisme Vlaams-Brabant volgt de fasering van de werken.

Volg de evolutie online

Voor een actuele stand van zaken van de werken aan het fietsnetwerk kan men terecht op: www.toerismevlaamsbrabant.be/werkenfietsnetwerk

De fietsrouteplanner van Vlaams-Brabant geeft de nieuwe trajecten weer van zodra een fase is afgewerkt via www.toerismevlaamsbrabant.be/fietsrouteplanner

De nieuwe fietskaart is vanaf het voorjaar van 2021 te koop aan 7 euro in de boekhandels en toeristische infokantoren of online via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Geef een reactie