Aarschot | Open VLD en CD&V clashen over ceremoniemeester vaderlandslievende plechtigheden

Het zit er in Aarschot bovenarms op tussen oppositiepartij CD&V en Open VLD van burgemeester Gwendolyn Rutten. Dat heeft te maken met de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om Leo Janssens uit Wolfsdonk niet meer in te zetten als ceremoniemeester bij de vaderlandslievende plechtigheden. Dat gebeurt met onmiddellijke ingang. Op maandag 24 augustus vindt aan het St-Rochusmemoriaal een plechtigheid plaats als herinnering aan de oorlogsslachtoffers uit 1914-1918. Leo Janssens mag die dus niet in goede banen leiden.

De Vriendenkring van het Verbond van Oudstrijders en Vaderlandslievende verenigingen van Aarschot betreuren de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Volgens Rozane De Cock, voorzitster van CD&V Aarschot, moet de functie van ceremoniemeester los staan van de politieke overtuiging van wie dit uitvoert. “Het gaat om vaderlandslievendheid en waardig respect tonen aan helden en slachtoffers uit het verleden”, zegt ze. “Leo vervult deze taak al meer dan tien jaar met verve, ook na de bestuurswissel in Aarschot in 2018. “Het is dan ook erg spijtig dat men zonder enige vorm van overleg of inspraak deze taken bij Leo Janssens weghaalt”.

Leo Janssens oefende deze functie al uit sinds 2009, als opvolger van Bruno Verbiest die plots overleed in een tragisch ongeval. Volgens Rozane De Cock werd Leo Janssens onlangs gecontacteerd door burgemeester Gwendolyn Rutten. Zij deelde hem mee dat hij de events niet meer mag coördineren als ceremoniemeester. Een gegronde reden kreeg Janssens niet, een waardig afscheid of een overgangsmoment is hem eveneens niet gegund, aldus Roza De Cock.

Ook fractieleidster van CD&V Nele Pelgrims betreurt de beslissing. “De vorige ceremoniemeester, Bruno Verbiest, was destijds OCMW- en gemeenteraadslid voor VLD”, zegt Nele Pelgrims. “We hebben daar nooit een probleem van gemaakt. Vandaag ligt dit bij andere partijen blijkbaar veel moeilijker. We begrijpen helemaal niet waarom Leo, nota bene al jarenlang voorzitter van de Vriendenkring van het Verbond van Oudstrijders en vaderlandslievende verenigingen van Aarschot, deze taak ontnomen wordt. Het geeft blijk van weinig respect voor de jarenlange belangeloze inzet van Leo voor onze stad en meer in het bijzonder voor onze oudstrijders.”
Pittig detail: de ceremoniemeester wordt in zijn functie opgevolgd door de man van de huidige voorzitster van Open VLD Aarschot.

Geef een reactie