Provincie verhoogt subsidie voor Boeren met Klasse met 50%

De provincie Vlaams-Brabant verhoogt de subsidies voor bedrijven uit het netwerk ‘Boeren met Klasse’ met 50 procent. Die subsidie bedroeg 75 euro voor het ontvangen van een klas en 35 euro voor een andere groep. Op jaarbasis kan een bedrijf maximaal 2800 euro subsidie krijgen. De land- en tuinbouwers in het netwerk krijgen ook een forfaitair bedrag als steun om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verminderen.

‘Boeren met Klasse’ wil de kloof tussen producenten en consumenten verkleinen door bezoeken aan een boerderij te organiseren. Momenteel zijn 103 bedrijven actief in dit netwerk.

“Door land- en tuinbouwbedrijven te bezoeken leren kinderen, maar ook volwassenen, hoe het echt werkt”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Vroeger was deze band veel sterker. Niet iedereen weet nog waar ons voedsel vandaan komt.

Coronasteun voor Boeren met Klasse

Door corona konden de bedrijven tijdens de vorige maanden de bezoekers niet rondleiden. Nochtans hebben ze vaak investeringen gedaan om mensen te ontvangen. Daarom kunnen de bedrijven rekenen op een forfaitair bedrag van 200 euro of 400 euro naargelang het aantal bezoeken in dezelfde periode vorig jaar. De boeren zullen nu ook een reeks aanpassingen moeten doen om binnenkort bezoekers veilig te ontvangen. Het steunpunt Korte Keten ontwikkelt een draaiboek om educatieve activiteiten op de boerderij coronabestendig te organiseren zodra dat weer mag.

Boeren met Klasse is succes

Het voorbije decennium bleek ‘Boeren met Klasse’ een echte succesformule. Momenteel zijn er 103 land- en tuinbouwbedrijven actief in het netwerk. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2010. In totaal maakten al 222.500 kinderen en volwassenen op deze manier kennis met de boerenstiel.

Om het netwerk te promoten, maken  we elk jaar een geüpdatete uitklapbare overzichtskaart die verdeeld wordt in scholen en toeristische infokantoren”, legt gedeputeerde Monique Swinnen nog uit.

Je kan hier alle bezoekboerderijen in de regio Diest-Leuven terug vinden.

Geef een reactie