Parking Spordel krijgt extra zone en wordt volledig heraangelegd in Merodestijl

De Vlaamse landmaatschappij (VLM) heeft grote plannen in Scherpenheuvel-Zichem. Ze willen de bedevaarders die op een niet-gemotoriseerde manier naar Scherpenheuvel komen met een lange en ambitieuze reeks landinrichtingsprojecten faciliteren maar tegelijkertijd wil VLM bezoekers in Scherpenheuvel interesseren voor De Merode. Een van de belangrijke deelprojecten is net wel bedoeld voor gemotoriseerde bezoekers.

Drie belangrijke onderdelen

Het plan bevat drie belangrijke onderdelen: de aanleg van een parking aan de basiliek van Scherpenheuvel, de inrichting van een erfgoedwandeling in Zichem en de heraanleg van 7 tragen wegen die naar de basiliek leiden.  In dat project wordt ook de herinrichting van de site Maagdentoren en de markt van Zichem meegenomen.

Twee fases

De aanleg van parking Spordel gebeurt in twee fases. Fase 1 start in februari 2019 maar tijdens het bedevaartseizoen worden de werken stil gelegd.

In die eerste fase wordt een nieuw stukje parking aangelegd. Dat ligt aan de overkant van de huidige parking op een spie grond die eigendom is van stad Scherpenheuvel-Zichem. Ze staat op het plaatje aangeduid als boomgaardparking. Daar staan ook 52 plaatsen aangegeven maar het zullen er uiteindelijk 50 worden.

In augustus 2020 start de tweede fase van het project op. Dan wordt de bestaande parking aangepakt. De Italiaanse populieren die nu de parking scheiden van het voetbalveld worden geveld. Aan de noordzijde komen een aantal streekeigen hoogstambomen en heesters in de plaats. Op het deel van de parking ten zuiden van Spordel heeft de parking meer een open karakter. Daar komen vooral solitaire struiken. Langsheen Spordel wordt een heg aangeplant. De parkeerplaatsen krijgen een grondbedekking in doorgroeitegels en ze worden ingezaaid als weiland. Er komen 130 parkeerplaatsen.

De site wordt ingericht in de stijl van De Merode. Er komen dus de typische banken met gezaagde boomstamschijven en de stijlvolle signalisatieplaten in Merodestijl.

Het project gaat 770.000 euro kosten. VLM neemt 540.000 euro op zich. De kerkfabriek legt 205.000 euro in de pot en stad Scherpenheuvel-Zichem vult het laatste gaatje met 25.000 euro.

Wat met het voetbalveld?

In de brochure die VLM heeft opgesteld over het project staat nog een interessante visie op de toekomst van het voetbalveld op de site.

Het ontwerp van beide parkings werd afgestemd op het gemeentelijke RUP en het Landschapsbeheerplan van de Basiliek Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Het Landschapsbeheerplan beschrijft de zone achter de basiliek als een open gebied, waarbij de openheid als bepalende factor wordt aanzien voor de beleving van de heuvel met de Basiliek. Op basis van verschillende historische bronnen wordt het agrarisch karakter en de quasi volledig afwezigheid van opgaande begroeiingen of elementen beklemtoond, dit laatste mede vanuit militair-historisch standpunt. Het Landschapsbeheerplan omschrijft de zone achter de basiliek als het historisch akkerland. In 1971 evolueerde deze zone deels naar weiland, sportveld en parking. De parking en het voetbalveld nemen een deel van het agrarisch gebied in. Het herstel van de oorspronkelijke toestand wordt aanbevolen om de overgang van het stedelijke basilieksplein tot de openliggende weilanden te versterken.

Dat zou betekenen dat het voetbalveld op termijn moet uitdoven. Dat scenario staat ook beschreven in een erg uitgebreide studie van Grontmij over de site.

Ten gevolge van de opmaak van het RUP Zonevreemde recreatie, werd er een uitdoofscenario gekoppeld aan de zonevreemde voetbal- en sportterreinen op grondgebied van de gemeente. Op deze plekken zal er dus op termijn terug een agrarische bestemming worden ingevuld. De landbouwfunctie zal hier weer uitgevoerd kunnen worden na de herlocatie van de sportactiviteiten.

Geef een reactie