Bestuur Scherpenheuvel-Zichem legt vuurwerk aan banden maar is dat ook effectief afdwingbaar

Het schepencollege van Scherpenheuvel-Zichem gaat geen toelating meer geven voor particulier vuurwerk. Enkel vuurwerk dat bestemd is voor een breed publiek en met regionale uitstraling kan nog, op voorwaarde dat het geluidsarm is.

Het is goed om die maatregel toch even te kaderen. In het voorjaar van 2019 kondigde de Vlaamse regering het ‘decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen’ af. Dat decreet bepaalt dat het altijd verboden is om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten tenzij de stad een uitzondering toestaat.

In de periode daarvoor echter was er in Vlaanderen geen algemene regel voor het gebruik van vuurwerk of voetzoekers. In principe kon iedereen overal vuurwerk of voetzoekers afschieten, tenzij de gemeente een lokaal verbod had uitgevaardigd. In slechts 38 steden en gemeenten was er een totaalverbod. In 103 gemeenten had je een voorafgaande toestemming van de gemeente nodig. In de praktijk werd er zeker in de eindejaarsperiode massaal vuurwerk afgeschoten, zonder veel aandacht voor het welzijn van mens of dier.

Het nieuwe decreet, dat gedragen werd door alle stemgerechtigde fracties uit de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement, draaide die logica om. De Vlaamse Volksvertegenwoordigers Sofie Joosen (N-VA), Dirk de Kort (CD&V), Gwenny De Vroe (Open VLD), Els Robeyns (SP.a) en Bart Caron (Groen) introduceerden een algemeen verbod, waar gemeentebesturen dan van kunnen afwijken. 

In Scherpenheuvel-Zichem zullen die afwijkingen dus beperkt zijn en alleszins niet meer gelden voor particulieren. Burgemeester Manu Claes geeft nu reeds aan dat er zeker twee uitzonderingen zullen zijn: het publieke vuurwerk tijdens de kermis in Scherpenheuvel en het vuurwerk voor Halloween dat wordt georganiseerd door het Maagdentorencomité op zaterdag 26 oktober.

Dierenliefhebbers zullen het initiatief van het bestuur allicht toejuichen maar het is de vraag of het ook effectief effect zal hebben. Vuurwerk is vooral een nieuwjaarsfenomeen. In Diest bijvoorbeeld, geeft het bestuur al jaren geen enkele toelating meer aan particulieren. Toch kleurt de hemel in alle kleuren van de regenboog tijdens nieuwjaarsnacht. De politie kan die situatie onmogelijk controleren. Vuurwerk komt onaangekondigd, massaal en sterk verspreid. Bovendien zijn de interventieploegen van de politie op dat moment intensief bevraagd. Vuurwerk, zeker tijdens nieuwjaarsnacht, is dus wel wettelijk ingeperkt maar de vraag is of dat ook kan gehandhaafd worden. Het zou geen slecht idee zijn om de wetgevende macht te verplichten om bij iedere nieuwe wetgeving ook een haalbaarheidstoets af te dwingen.

Geef een reactie