Fietszone moet Aarschot zuurstof geven

De afbeelding bij dit artikel is van Fietsresbond. Wie zo’n plaatje wil kan het hier gratis bestellen

De kamercommissie Infrastructuur keurde in maart 2019 de invoering van fietszones goed. Dat zijn zones van aaneengesloten fietsstraten. In die zones mag maximaal 30 kilometer per uur gereden worden en de fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Gemotoriseerd verkeer mag de fietsers niet voorbij steken. De fietszones worden mogelijk vanaf 1 juli 2019.

In Kortrijk maakte burgemeester van Quickenborne meteen gebruik van die nieuwe optie om liefst 74 aaneengesloten fietsstraten om te vormen tot een fietszone. Die ingreep maakt Kortrijk een veilige fietsstad waar bovendien stevig kan gewied worden in het aantal verkeersborden. Momenteel moet iedere fietsstraat nog aangeduid worden met een specifiek verkeersbord bij het in- en uitrijden van de straat. De fietszones maakt dat overbodig. Het volstaat om een bord te plaatsen bij het in- en uitrijden van de zone.

Ook in Aarschot komt er vanaf 1 juli een fietszone. Die sterkt zich uit rond het stadspark en omvat de zone rond de kerk (J. Van Ophemstraat en Kardinaal Mercierstraat) de verbinding met de markt via de Martelarenstraat, de Capucienenstraat  en de J. Tielemansstraat, de Grote markt zelf en de Theo de Beckerstraat. (gele zone op het plan)

Je kan verder lezen na het plannetje

Het stadsbestuur neemt overigens nog een reeks andere maatregelen die het centrum meer zuurstof moeten geven.

Rijrichting Martelarenstraat wordt omgedraaid

In de Martelarenstraat wordt de rijrichting opnieuw omgedraaid. Het verkeer dat vanuit de richting Leuven komt, kan daardoor gewoon rechtdoor naar het centrum. Op de markt moeten de wagens dan wel verplicht naar rechts. Wie naar links moet neemt de afslag via de J. Tielemansstraat, net voor de markt.

Ook in de Tielemansstraat en de Theo de Beckerstraat wordt de rijrichting omgekeerd. Dat is een logisch gevolg van de ingreep in de Martelarenstraat.

Tonnagebeperking

Op de Grote Markt komen autovrije zones op de plaatsen waar de bezoekers vanuit parking Centrum binnenkomen. Het marktplein zelf wordt vergroend en krijgt meer zitbanken.

In de volledige binnenstad geldt vanaf 1 juli een tonnagebeperking tot maximaal 3,5 ton.

De maatregelen van het stadsbestuur zorgen voor een slimme combinatie waarbij trage weggebruikers een veilige omgeving krijgen maar waarin gemotoriseerd verkeer mogelijk blijft en vooral logisch georiënteerd wordt.

Het model met fietszones, vergroening en tonnagebeperking kan inspirerend werken voor de andere steden en gemeenten in het Hageland. De filosofie over hoe een stad er kan uitzien wijzigt snel. Succesvolle steden zijn steden waar mensen graag komen. Dat werd jarenlang geïnterpreteerd als te bereikbaar met de wagen en vlot en kortbij kunnen parkeren. Die mentaliteit wijzigt.

Pas infrastructuur aan, aan het gedrag van mensen

Mikael Colville-Andersen is mobiliteitsexpert en de man achter Cycle Chic en Copenhagenize. Hij pleitte ijdens een TEDx-talk in Zurich voor een model waarbij bredere voetpad, nieuwe  fietspaden, een verlaagde snelheidslimiet en verkeersluwe buurt reële oplossingen zijn voor de leefbaarheid van onze steden.

Colville-Andersen pleit ervoor om naar de zogenaamde Desire Lines te kijken. Je moet de inrichting van steden aanpassen aan het gedrag van mensen en niet dat gedrag trachten te sturen in functie van achterhaalde ontwikkelingsmodellen. Als we naar de verkoopcijfers van (elektrische) fietsen kijken, is dat alleszins significant voor het herdenken van de mobiliteit in de steden.

De man pleit er ook voor om straten zodanig in te richten dat ze sociale ontmoetingsplaatsen kunnen worden. In Aarschot lijken ze dat model ook na te streven.

Geef een reactie