Groenbeheer van de citadel vergt sterke expertise van INL-ploegen

  • Plantengroei op daken kan te zwaar worden
  • Ervaring in klim- en beveiligingstechnieken nodig
  • Gefaseerde aanpak met 5-jarige cyclus
  • Hakselhout gebruikt voor erosiebestrijding
  • Diest is grootste afnemer van INL-IGO

Woekerende plantengroei is een van de belangrijkste bedreigingen voor de beschermde gebouwen van de citadel. De constructie van die gebouwen is niet evident. De citadel is deels ingewerkt in de natuurlijke omgeving en op veel daken loopt de begroeiing gewoon door. De ganse site is 28 hectare groot en de gebouwen strekken zich uit over 10.200 m². Als de struiken en bomen op de daken te zwaar worden kan dat ernstige schade opleveren voor de onderliggende gebouwen. Professioneel onderhoud is dus een absolute voorwaarde voor de instandhouding.

Klim- en beveiligingstechnieken

Er is heel wat expertise nodig om het groenonderhoud op de site te kunnen uitvoeren. Dat is precies wat de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg (ING) van IGO heeft. Het team dat op de citadel momenteel aan het werk is heeft niet alleen kennis van snoeitechnieken, ze zijn ook ervaren in klim- en beveiligingstechnieken. Die hebben ze meer dan nodig om op de steile hellingen en de hoge begroeide muren te kunnen werken.

Gefaseerde aanpak

Het onderhoud op de citadel verloopt gefaseerd. Ieder jaar pakt INL ongeveer een vijfde van het domein aan. Dat is een bewuste keuze om ook schaduwminnende planten en dieren extra kansen te geven. Een aantal vlindersoorten maar onder anderen ook de rode bosmier hebben die aanpak nodig.

Het werk dat de INL-ploegen doen steunt op een doordachte en duurzame aanpak die de biodiversiteit bevordert.

Hakselhout gebruikt voor erosiebestrijding

Momenteel is de INL-ploeg bezig aan de zone rond de ingangspoort. Daar wordt ook een hoogtewerker ingezet. Al het hout dat het team zaagt, wordt ter plaatse verhakseld. Dat levert iedere dag ongeveer 24 m³ hakselhout op. INL voert dat hakselhout af naar het vroegere containerpark. Het wordt onder meer gebruikt voor de bouw van natuurlijke afdammingen die erosie tegengaan.

Diest grootste afnemer van INL-IGO

De INL-ploegen van IGO doen het groenonderhoud in 21 gemeenten. Dat is onder meer het beheer van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes maar ook herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortbescherming. Schepen van Leefmilieu Rick Brans (Open Diest) legt uit dat Diest een van de belangrijkste afnemers van INL is. De ploegen presteren ieder jaar 5800 uur natuurwerk. Ongeveer 1/5 daarvan gebeurt op de citadel. Gedurende het jaar zijn er vier INL-medewerkers aan de slag in Diest. Voor projecten zoals de citadel wordt echter een veel grotere ploeg gestuurd. Die ploeg zal bijna drie weken aan de slag blijven op de site.

Sociale tewerkstelling

DE INL-ploegen werden al in 1997 opgestart door een samenwerking van de provincie Vlaams-Brabant en de steden en gemeenten. De provincie injecteert jaarlijks 180.000 euro in de INL-ploegen. Met die belangrijke subsidie willen ze, naast een aantal ecologische doelstellingen, ook de sociale tewerkstelling ondersteunen. Er werken bijna veertig voltijdse equivalenten in de INL-ploegen en die presteren jaarlijks 57.000 uur natuurwerk.

Geef een reactie