Klimaatmars met zwerfvuilruiming in Diest

Raadslid Miet Dirix (Groen) was maandagavond, samen met partijgenote Sofie Colemont, aan haar eerste vergadering als kersvers gemeenteraadslid toe en ze legde meteen een opmerkelijk voorstel op tafel. De fractieleidster wil dat de stad een klimaatschepen aanduidt en ze noemde zelfs met naam en toenaam wie die eer te beurt moet vallen. Het groene raadslid wil dat schepen Rick Brans (Open Diest) de nobele taak opneemt om het klimaat vanuit Diest te redden. Brans is volgens haar jong, de schepen is amper 24, en hij begrijpt daarom beter de mentaliteit van de protestbeweging die momenteel in ons land aan de gang is.

Rick Brans zet collega’s op scherp – Frederik Boone wil kinderschepen voor klimaat

Rick Brans was  vereerd met zoveel vertrouwen vanuit de oppositie. Hij antwoordde dat klimaat een horizontale bevoegdheid is die impact heeft op alle beleidsdomeinen. Brans zette zijn oudere collega’s echter mee op scherp met de uitspraak dat hij vanuit zijn functie als schepen van Milieu er op zal toezien dat zij wel degelijk een klimaatvriendelijk beleid voeren.

Raadslid Frederik Boone (N-VA) ging verder op het elan van de jeugd. Hij  suggereerde om een klimaatschepen te installeren in de kinderjeugdraad.

Klimaatmars met zwerfvuilruiming allicht op Valentijn

In de marge van deze  discussie bleek dat er ook in Diest acties komen om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. Raadslid Murat Celik (sp.a) zei dat de jongeren in Diest een signaal willen afgeven dat ook zij de klimaatbetogingen ondersteunen. Het raadslid suggereerde om een klimaatactie op maat van de stad Diest te organiseren en daar de scholen bij te betrekken. Raadslid Geert Nijs (N-VA) zag dan weer liever een klimaatdebat waar believers en non-believers met mekaar in de clinch kunnen.

Schepen Brans bevestigde dat er een concrete aanvraag was van twee scholen om een actie te organiseren. Dat zou een optocht door de stad worden waarbij men ondertussen ook zwerfvuil zal ruimen. Rick Brans zei dat de stad die actie zeker zal faciliteren. De vermoedelijke datum van die optocht is 14 februari maar dat moet nog definitief bevestigd worden. Valentijn krijgt dit jaar allicht een groen accent in de demerstad.

Geef een reactie