Burgemeesters Kortenaken, en Geetbets leggen eed af, politieraad zone Hageland kan starten

In de meeste steden en gemeenten zijn de nieuwe bestuursploegen al even aan de slag. Tot nu toe hebben 53 burgemeesters de eed afgelegd. Op vrijdag 18 januari komen er daar nog drie bij. Dat zijn Jo Roggen uit Geetbets, Stefaan Devos uit Kortenaken en Michel Doomst uit Gooik. Die eedaflegging De installatie van het bestuur in Geetbets en Kortenaken deblokkeert ook de politieraad en het bestuur van een reeks intercommunales.

Absolute meerderheid voor Open VLD in Geetbets

Jo Roggen behaalde in oktober 2018 met 10 op 17 zetels een absolute meerderheid in Geetbets. DNA, de voormalige coalitiepartner van Open VLD, verloor alle zetels en dat was aanleiding voor Pierre Lassaut van DNA om een klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De klacht was eerder al ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Jo Roggen moest echter wachten tot de beroepstermijnen verliepen.

Brede coalitie tegen Open VLD in Kortenaken

In Kortenaken vormen CD&V, sp.a en N-VA een coalitie tegen Open VLD. De liberale partij is met acht zetels nochtans veruit de grootste partij. De drie meerderheidspartijen hebben samen 11 zetels. De liberalen kwamen slechts vijf stemmen te kort om negen zetels binnen te halen en dat was voldoende reden voor André Alles om een hertelling te vragen. Ondertussen is ook zijn klacht ontvankelijk maar ongegrond verklaard en zijn de beroepstermijnen verlopen.

Gemeentebesturen operationeel maar ook politieraad kan starten

De eedaflegging is uiteraard goed nieuws voor de betrokken gemeenten zelf. De bestuursploegen kunnen eindelijk op een legitieme wijze aan de slag. Maar het is ook goed nieuws voor de gemeente Bekkevoort, Tielt-Winge en Glabbeek. Die vormen samen met Kortenaken en Geetbets de politiezone Hageland. De politieraad kon echter niet functioneren omdat de gemeentebesturen van Geetbets en Kortenaken geen vertegenwoordiger in de raad konden aanduiden. Vooral in Bekkevoort was dat een probleem. De aanwerving van een wijkagent werd daar geblokkeerd door het niet operationeel zijn van de politieraad.

Ook voor een reeks andere intercommunales zoals IGO kunnen de bestuursorganen operationeel worden.

Geef een reactie