Boek over einde van wereldoorlog I in Schoonderbuken voorgesteld

Het einde van de Groote Oorlog is vorig weekend in zowatieder dorp in Vlaanderen herdacht. In Schoonderbuken krijgt die herdenking eenextra literair accent. Enkele jaren geleden werd een postzak terug gevonden metniet verzonden brieven uit 1914. Daar zaten twee brieven die de overgrootoudersvan David Swinnen schreven in augustus 1914. Naar aanleiding van die vondst kreegDavid de vraag om een publicatie te maken over het einde van wereldoorlog I inSchoonderbuken. David Swinnen haalde er voorzitter van de heemkundige kring vanAverbode, Eddy Exelmans bij. Die heeft heel wat ervaring met historisch opzoekingswerken was ook betrokken bij het opzetten van de tentoonstelling die momenteel inDe Egger loopt over wereldoorlog I.  

“Tijdens de opzoekingswerken in het stadsarchief voor de algemene tentoonstelling zijn er enkele interessante documenten opgedoken over Schoonderbuken”, zegt Eddy Exelmans. “Vooral over schadeaangifte en schadevergoeding maar ook over opeisingen. In het parochiearchief staat een lijst van weggevoerden voor verplichte tewerkstelling in Duitsland. David heeft dat gebundeld en ik heb daar mijn beschrijving van de 6 gesneuvelden uit Schoonderbuken bijgevoegd. Die verscheen eerder in het heemblad van Heemkring Averbode.  De gesneuvelden zijn Frans Frederik Everaerts, Constant Geyskens, Hubert Van Calster, Joannes Augustinus Van Ham, Augustinus Josephus Verhaert en Mathias Verhaert. Al die gegevens leverde voldoende stof op om een boekje samen te stellen.”

Het boekje werd vorige vrijdag voorgesteld in de vergaderzaal van Café Oud Schunnebroeck. Dat zaaltje liep helemaal vol. Eddy Exelmans legde uit hoe men het verhaal van een gesneuvelde of een militair van wereldoorlog I kan wedersamenstellen. Hij overliep de bronnen die hij gewoonlijk raadpleegt zodat iemand die geïnteresseerd is dat zou kunnen doen voor zijn eigen familiegeschiedenis. David Swinnen ging dieper in op de schade, schadevergoeding, opeisingen, en de weggevoerden. Hij las ook de twee brieven voor van zijn overgrootouders

Schoonderbuken – terugblik op het einde van wereldoorlogI  is 82 pagina’s dik (A4). Het boek isgeïllustreerd met enkele kleurfoto’s en kost 11 euro. Het is te verkrijgen bijKrantenwinkel De Noene in Averbode, Krantenwinkel Kurt in Testelt, Dienst toerismeScherpenheuvel of via info@heemkring-averbode.be

Geef een reactie