sp.a trekt met groene accenten naar de kiezer

Vorige week bevestigde het partijbestuur van Scherpenheuvel-Zichem dat partijvoorzitster Christini Gounakis de lijst zal trekken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.  De partij maakte geen verder details bekend over de samenstelling van de lijst. Dat maakt wel wat speculaties los. De voorbije jaren verloor sp.a heel wat belangrijke figuren in Scherpenheuvel-Zichem.

Positie huidige mandatarissen onzeker

Hola Hageland kon ondertussen toch een paar extra namen bevestigd krijgen. Patrick Vansweevelt, lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, zal de lijst duwen.  Bij de huidige mandatarissen is enkel Sarah De Kock zeker herverkiesbaar. Paul Boschmans gaf eerder al aan dat hij stopt met politiek.  Over de positie van Peter Cras en Greta Van Meeuwen is verder geen duidelijkheid.

Die duidelijkheid is er ook niet over het profiel van de nieuwe kandidaten op de lijst. Christini Gounakis geeft aan dat de lijst momenteel nog niet volledig is maar ze blijft wel werken aan een lijst met 27 kandidaten. De huidig voorzitster laat wel verstaan dat het programma dat ze wil voorleggen aan de kiezers gedragen wordt door al die kandidaten. Dat programma heeft duidelijk een groen en een sociaal accent. De drie speerpunten zijn een inclusieve en warme samenleving, duurzaamheid en de zorg voor de natuur en meer aandacht voor de situatie van jongeren en jonge gezinnen. Christini Gounakis lijkt dus een manifeste opening te maken voor het ecologische gedachtengoed. Groen deed eerder pogingen om in Scherpenheuvel-Zichem met een eigen lijst naar de verkiezingen te trekken. Dat plan doofde echter al snel omdat er onvoldoende kandidaten konden gemotiveerd worden.

Financiële situatie opkuisen

De lijsttrekster verrast nog met een vierde klemtoon in haar partijprogramma. “We moeten de financiële situatie van de stad met alle mogelijke middelen recht trekken”, zegt ze. “Het heeft geen zin om de hoge leningslast te verdoezelen met bijkomende leningen.”

Verkiezingsslogan naast partijnaam

Bij veel lokale partijen is er een manifeste trend om met een verruimingslijst naar de kiezer te trekken. Ze koppelen dat vaak aan een andere partijnaam. Christini Gounakis bevestigt dat de partijnaam sp.a  in de campagne aanwezig zal zijn maar ze laat ook uitschijnen dat die gekoppeld wordt aan een campagnethema. Bij haar collega’s van sp.a in Diest zien we hetzelfde fenomeen. Sp.a is er duidelijk aanwezig maar de campagne drijft op de slogan #samenvoordiest

sp.a bereid om in coalitie te stappen

Christini Gounakis is ervan overtuigd dat sp.a haar positie kan behouden of versterken in Scherpenheuvel-Zichem. “We gaan vanuit een sterke overtuiging  naar de kiezer”, zegt ze. “Wij zijn het echte alternatief voor wie bewust kiest.”

Sp.a is bereid om met alle andere democratische partijen te praten over een coalitie. “De onderhandelingen op lokaal vlak lopen vaak anders dan op federaal vlak”, zegt ze. “Ik vind bijvoorbeeld bepaalde standpunten van N-VA op federaal vlak onaanvaardbaar. “Op lokaal vlak wegen die vaak minder door en zou een bestuursakkoord wel degelijk bespreekbaar kunnen zijn.”

Dat ze zelf relatief onbekend is om als lijsttrekster te fungeren ziet ze eerder als een uitdaging. “Ik ben als politicus niet anders dan als mens”, zegt ze. “Ik kan absoluut geen onrechtvaardigheid verdragen.”  Gounakis besluit nog met een Griekse wijsheid. “Je kan je niet achter je duim verschuilen”, zegt ze.

Geef een reactie