Prikkelarm moment op kermis kan personen met autisme helpen

Het programma van de kermis in Scherpenheuvel kreeg een paar opvallende nieuwigheden mee. Op vrijdag 27 juli lassen de foorkramers tussen 17 uur en 19 uur een prikkelarme periode in. Alle lichten gaan dan uit en de toeters, sirenes en de muziek gaan op stil.

Annemie Willekens is pedagoge bij De Lift, de privéschool voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) in Diest. Zij denkt dat het initiatief een oplossing kan zijn voor bepaalde mensen met een verstoorde zintuiglijke verwerking.

Externe filter helpt

“Het is kenmerkend voor mensen met ASS dat de zintuiglijke verwerking anders verloopt”, zegt de pedagoge. “ Zo kunnen er over- en ondergevoeligheden zijn op vlak van zien, horen, proeven, voelen, ruiken, pijn,… Dit kan echter verschillende vormen aannemen. Omdat hun interne ‘filter’ voor de prikkels die binnen komen over het algemeen niet goed werkt, kunnen ze sneller overspoeld raken in drukke omgevingen. Daarom kan het helpen een externe ‘filter’ te voorzien. Dit kunnen hulpmiddelen zijn zoals een koptelefoon om minder last te hebben van geluiden of een zonnebril om het licht minder scherp binnen te krijgen.”

Prikkels verminderen kan helpen

“Op een kermis zijn er op zintuiglijk vlak zeer uitgesproken prikkels zoals flikkerende lichten, luide muziek, botsende mensen in de drukte en de geuren van verschillende eetkraampjes”, zegt Annemie Willekens. “Dit maakt dat deze omgeving erg overprikkelend kan zijn voor mensen met ASS. Het beperken van deze prikkels waar mogelijk, kan dus voor sommige personen met ASS betekenen dat ze in deze omgeving toch (net) niet overspoeld geraken en er meer van kunnen genieten. Omdat het autismespectrumprofiel zeer breed is, is het moeilijk om adviezen te geven die voor iedereen werken, maar het aanbieden van aanpassingen en hulpmiddelen kan voor sommigen het verschil betekenen tussen wel of niet kunnen deelnemen aan dergelijke activiteiten

De Lift Education

De lift startte in 2014 als privéschool voor leerlingen met een autismespectrum-stoornis. De school was een initiatief van de Leuvense advocaat Bert Beelen wiens kleinzoon ASS heeft. De school mocht een deel van de gebouwen van de citadel gebruiken waardoor de kost voor infrastructuur kan beperkt worden. Toch blijft het een dure optie om er je kind school te laten lopen. De begeleiding is erg intensief en er is bijna voor iedere leerling een leerkracht. De prijs bedraagt ongeveer 1500 euro per maand. De school valt officieel onder het stelsel van collectief thuisonderwijs.

De Lift krijgt leerlingen van alle leeftijden over de vloer. Om te worden toegelaten moeten de ouders zich engageren dat ze hun kind twee jaar op de school laten. Ze krijgen een opleiding die vooral op informatica gericht is. Mensen met autisme staan bekend als uitermate geschikt voor informatica. Cronos, een belangrijke informaticaspeler in ons land, sponsort de school en kan daardoor ook talent rekruteren. De school werkt niet met een leerplan. De leerlingen krijgen een individueel opleidingsplan en worden beoordeeld op basis van een statusrapport.

AnnemieWillekens

 

Geef een reactie