Aandacht voor problematiek vluchtelingen in Belevingscentrum Tildonk

De sluiting van het opvangcentrum Peeterskasteel zal voor het einde van het jaar afgerond zijn. Gezinnen met schoolplichtige kinderen zullen echter al eerder vertrekken. Op die manier kunnen ze het nieuwe schooljaar aanvatten in de buurt van het opvangcentrum waar ze naartoe gaan. Op vrijdag 22 juni plant Caritas een afscheidsfeest. Van 16.00 uur tot 22.00 uur zijn er kook- en dansworkshops , rondleidingen en een barbecue.

Andere perceptie

Er waren voor- en tegenstanders van het opvangcentrum maar de aanwezigheid ervan heeft alleszins een impact gehad op de perceptie die inwoners in de regio hebben over vluchtelingen en op het debat over de problematiek. Onder meer na de weigering van Italië om nog langer schepen van reddingsorganisaties te laten aanmeren, scherpt dat debat op federaal en Europees niveau aan.

Uitbreiding Belevingscentrum ’14-’18

Wie meer wil weten over de problematiek van vluchtelingen kan een bezoek brengen aan het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk. Sinds de Eerste Wereldoorlog zijn er onophoudelijk miljoenen mensen op de vlucht. Weg van het geweld en de oorlog, op zoek naar veiligheid en een nieuwe thuis. Kinderen, mannen en vrouwen, jong en oud. Vandaag zijn ze met 66 miljoen. ‘In de ogen van een vluchteling’ vertelt in 4 modules en 1 workshop hun verhalen. Een installatie van koffers duidt de verhalen van de miljoenen vluchtelingen, van toen en van nu.

  • Vlucht-weg

Sinds de Eerste Wereldoorlog volgen de oorlogen elkaar op. De Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, Vietnam, de Balkan, Syrië …

  • Ora Mundi

Vandaag zijn er 66 miljoen vluchtelingen. Ze verlieten hun thuis, hun streek of land op zoek naar een toekomst voor zichzelf en hun gezin. Een licht- en geluidsspel neemt de bezoeker mee onderweg, van hun geboorteland naar hun nieuwe thuisland. Een emotionele beleving.

  • Tabula rasa

In de module Tabula rasa wordt stilgestaan bij het gevoel dat men zijn huis moet verlaten maar niet weet of men er nog ooit zal kunnen terugkeren en, indien wel, in welke toestand het huis zich bevindt.

  • Onomwonden

Men kan de chatconversatie van vijf doodgewone kinderen, elk met een ander hoofddeksel, over hun vluchttraject, hun leven in een nieuw land, hun toekomstdromen volgen.

  • Nomadlab

Naar aanleiding van ‘In de ogen van een vluchteling’ ontwikkelde de jonge productdesigner Emma Ribbens het project Nomadlab, waarin kinderen met bouwpakketten uit ‘afvalmaterialen’ als doeken en karton hun eigen, veilige speelruimtes knutselen. Een workshop voor kinderen van de lagere school.

“Oorlog is de wereld nog lang niet uit”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. “Mensen die het geweld in hun land ontvlucht zijn, maken de oorlog hier bij ons heel tastbaar. Met deze uitbreiding van het Belevingscentrum leggen we de link tussen WOI en oorlog en vrede vandaag. Want jammer genoeg is oorlog voor heel wat mensen ook vandaag nog bittere realiteit.”

De 4 modules en de workshop maken sinds 19 juni permanent deel uit van het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk. De toegangsprijs blijft ongewijzigd: 3 euro voor personen vanaf 26 jaar. Gratis voor -12 jaar. 12-25 jaar: 1 euro.

Geef een reactie