Verrassende wending in kerkenplan. Alle kerken krijgen nevenbestemming

De bespreking van het kerkenplan voor Diest leverde een verrassend resultaat op dat allicht ook anticipeert op de verkiezingen van oktober 2018. Er waren op voorhand speculaties over de aanduiding van drie hoofdkerken die enkel voor erediensten worden gebruikt terwijl de andere kerken een herbestemming of een nevenbestemming zouden krijgen. Herbestemming betekent dat in de kerk geen erediensten meer zullen plaats vinden. Nevenbestemming betekent dat de kerk, naast erediensten, ook gebruikt wordt voor andere activiteiten. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA). wil met die aanpak het aantal kerken verminderen en zo de kosten voor onderhoud en instandhouding te kunnen beheersen.

Alle kerken krijgen nevenbestemming

In het voorstel dat voor bespreking werd opgesteld, kregen alle kerken die momenteel nog voor erediensten gebruikt worden, hetzelfde statuut. Ze krijgen allemaal een nevenbestemming en zullen dus zowel voor erediensten als voor andere activiteiten kunnen dienen. Het plan vermeldt ook uitdrukkelijk het eventuele gebruik door andere geloofsgemeenschappen.

Politiek is dat een handige beslissing. Geen enkele gemeenschap verliest immers haar kerk. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur wil het bestuur liefst niet te veel mensen tegen de haren in strijken. Maar het voorstel gaat compleet in tegen de bedoeling van minister Bourgeois. Het kerkenplan van Diest behoudt net alle kerken, uitgezonderd diegenen die momenteel hun statuut als gebouw voor de eredienst al verloren hebben. Binnenkort wordt bijvoorbeeld de kerk van pastoor Poels afgebroken om plaats te maken voor een dagopvangcentrum van Home Martine Van Camp.

Invulling nevenbestemming over verkiezingen getild

Wat die nevenbestemming dan wel moet worden, werd al even handig geparkeerd in een werkgroep. Die moet zich de komende maanden gaan bezinnen over de mogelijkheden van elke kerk apart. Volgens schepen Gaby Feyaerts (DDS) moet die nevenbestemming bekeken worden als een versterking van de lokale gemeenschappen waar ook de herbestemming van de pastorie en de gemeenschapscentra bij betrokken worden. Raadslid Bosmans (Open Diest) wilde weten of de kerken ook door de Islamitische gemeenschap zullen gebruikt worden. Dat werd door burgemeester Jan Laurys (DDS) ontkend.

Kerk van Kaggevinne blijft scherpe angel

Toch zorgde het agendapunt voor een scherpe discussie. De toekomst van de kerk van Kaggevinne staat al maandenlang ter discussie, vooral omwille van bouwfysische problemen. In de tekst van het huidige kerkenplan staat een opvallende paragraaf die aangeeft dat voor deze kerk zo snel mogelijk een andere oplossing moet komen en dat de investeringen ervoor naar het laagste niveau worden gezet.  Raadsleden Mario Kemps, Renaat Rijnders en Geert Nijs van N-VA, zagen dat als een aanzet om de kerk op termijn toch te sluiten. Raadslid Marc Florquin (SP.a) schamperde dat hij zich als notoir vrijzinnige zelfs begon te interesseren aan de problematiek van de kerken. Hij vroeg zich hardop af waar de N-VA politici in het document gelezen hadden dat Kaggevinne toch zou sluiten. Na een felle discussie werd de bewuste paragraaf uiteindelijk geschrapt.  Opvallend was wel dat enkel de raadsleden Kemps en Nijs van N-VA tegen stemden (afbeelding onderaan). De andere N-VA fractieleden keurden het kerkenplan mee goed. Het voorstel werd aangenomen met 24 voor en 2 tegen.

Stemming_kerkenplan

 

Geef een reactie