Webpagina met bomenteller inventariseert alle bomen op grondgebied Diest

Het stadsbestuur van Diest wil twee nieuwe bomen aanplanten voor iedere boom die verdwijnt. Dat bekt lekker maar hoe tel je zoiets, zult u zich allicht afvragen. In Diest hebben ze daar iets op gevonden. Een bomenteller met name. Dat is niet een individu dat in de stad rondstruint om alle bomen te tellen maar een websitepagina waar al het groen dat momenteel in kaart gebracht is, op vermeld staat.

Dat leert ons dat er momenteel 4091 losstaande bomen geïnventariseerd zijn die door stadsdiensten onderhouden worden. Daarnaast werden ook 423 hagen – goed voor 8465 meter haag – en 1622 zones met gras (ongeveer 37 ha) ingetekend. Momenteel brengt de stad ook de parken en de bossen in kaart. Op de website www.diest.be/bomenteller zullen deze aantallen jaarlijks geüpdatet worden.

Volgens schepen van Milieu Rick Brans bestaat 28% van het grondgebied van Diest momenteel bestaat uit bomen. In de rest van Vlaams-Brabant is dat gemiddeld 21%. Door de bomen in kaart te brengen, hebben we in de toekomst een objectieve parameter om onze ambitie kwantificeerbaar te maken en kunnen we doelmatig te werk gaan, aldus nog schepen Brans.

Nu de bomen in Diest in kaart gebracht zijn, wil de stad in een tweede fase meer info over elke boom aan haar database toevoegen, zoals de soort, de leeftijd en hun gezondheid. Dat geeft meer inzicht in het bomenbestand van Diest en kan een leidraad vormen in het bomenonderhoud van de stad.

Sinds 2019 werden er op het grondgebied van Diest ongeveer 7392 bomen aangeplant. Dat gebeurde door Natuurpunt, VMM en het Agentschap Natuur en Bos maar ook door de stad of door particulieren. Het gaat daarbij niet enkel om losstaande bomen, maar ook om bosaanplanting.

Wetenschappers tegen boomplantacties

Er zijn voor- en tegenstanders van het principe van boomaanplantingen. Het nut ervan wordt in bepaalde wetenschappelijke kringen in twijfel getrokken. Niet dat die mensen tegen bijkomende bebossing zijn, zelfs integendeel. Maar daar pleit men veel sterker om spontane bebossing te stimuleren.
Onder meer docent conservatiebiologie aan de KU Leuven Tobias Ceulemans is bijzonder kritisch voor dergelijke acties. Volgens de wetenschapper komen de boompjes die voor dergelijke acties gebruikt worden vaak uit grote kwekerijen in Oost-Europa. Het proces om die boompjes op te kweken en daarna te vervoeren veroorzaakt bijzonder veel CO2. De boompjes hebben vaak ook schimmels en ziektes waardoor ze snel afsterven of zelfs schimmelinfecties veroorzaken. Onze bossen bevatten de zaden en de scheuten om bebossing te stimuleren, aldus Ceulemans. Het zou veel beter zijn om dat proces te ondersteunen.

Anderzijds. Op de website van het Agentschap Natuur en Bos waar men meer duiding geeft over het vergunningsbeleid bij het kappen maar ook het aanplanten van bomen en bossen, is streekeigen plantgoed een duidelijke vereiste, zeker als het over kwetsbare gebieden gaat. Je kan die website hier raadplegen: https://natuurenbos.vlaanderen.be/bomen-en-bossen/bomen-planten-vergunningen-en-regels

Boomplantacties in Diest

In 2023 start het stadsbestuur van Diest met het aanplanten van een geboortebos. Voor elke nieuw geboren Diestenaar komt er op die manier alvast een boompje bij!
Sinds 2020 neemt de stad deel aan de Behaag je tuin-actie. Dit jaar kreeg elk gezin uit Diest dat deelnam aan de actie daarbij een gratis stuk plantgoed van de stad cadeau.
De stad nam in 2022 voor de vijfde keer deel aan de klimaatbomenactie. Dit najaar zullen er 40 klimaatbomen geplant worden. Inwoners konden zelf locaties voorstellen voor de bomen.

Vanaf nu kan je via de website van de stad trouwens het hele jaar door locaties voorstellen voor de aanplanting van nieuwe bomen op het openbaar domein: www.diest.be/bomenteller.
Heb je zelf een nieuwe boom of haag in je tuin geplant? Ook dat kan je daar doorgeven.

Geef een reactie