Sluitstuk restauratie abdij van Park start in september

De grootscheepse restauratie van Abdij van Park krijgt een subliem sluitstuk met de restauratie en herbestemming van de oost- en noordvleugel en infirmerie. Stad Leuven heeft hiertoe de werken gegund aan aannemer Monument-Vandekerckhove. Architectenbureau Studio Roma en studiebureau Ingenium maakten de plannen op en zullen de werken opvolgen.

De oost- en noordvleugel en infirmerie zijn herbestemd voor gemengd gebruik door EAP (Erfgoedsite Abdij van Park) en KU Leuven. Hiervoor zullen grote delen van deze gebouwen, na restauratie in ondererfpacht worden gegeven aan de KU Leuven.

Een van de blikvangers is de 16e-eeuwse kapittelzaal in de oostvleugel. Op de eerste verdieping van de oostvleugel en infirmerie komen kamers en leefruimten voor paters en priesterstudenten. De zolderverdieping van de oostvleugel krijgt een bijkomende tentoonstellingsruimte.

De werken starten op 13 september 2021 en duren tot in 2025. De kosten van de werken zijn geraamd op 8.962.646,37 euro.

De restauratiecampagne van Abdij van Park kadert in de meerjarensubsidiëring door de Vlaamse overheid.

In het reeds gerestaureerde deel van de abdij loopt momenteel de tentoonstelling ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’. Die tentoonstelling kadert in de viering van de 900ste verjaardag van de norbertijnenorde. Er werden meer dan 25.000 tickets voor verkocht. De expo liep van van 4 mei tot 1 augustus maar werd door het immensen succes ervan verlengd tot 29 augustus 2021.

Via schilderijen, prenten en andere kunstobjecten ontdek je negen eeuwen vol cultuur, religie, spiritualiteit, architectuur en zin voor schoonheid. Je leert ook meer over Norbertus, de stichting van de orde en haar bewogen geschiedenis. De expo gaat dieper in op de impact van de premonstratenzers op de vele snijvlakken in de samenleving. De rijke en vaak verborgen pareltjes van de Brabantse abdijen worden bovengehaald.

Maar even goed sta je oog in oog met stukken die ooit toebehoorden aan de orde: een ontwerptekening van Rubens, het schitterende kaartenboek van de abdij van Averbode, het antifonarium Tsgrooten uit 1522 en een besloten hofje, ooit met veel zorg gemaakt door een norbertines.

Geef een reactie