Stadsbestuur van Leuven injecteert 2,7 miljoen euro in cultuur

Leuven is een bruisende cultuurstad, met een jonge en performante kunstensector, dynamische stedelijke culturele instellingen, een rijk verenigingsleven en een unieke erfgoedbiotoop. Vandaag treft de coronacrisis deze sector recht in het hart, met de onmogelijkheid om op normale wijze te presenteren of zelfs te creëren en met grote financiële verliezen als gevolg. Om de noodlijdende cultuursector te steunen, injecteert de stad Leuven nu 2,7 miljoen euro in cultuur.

Sinds maart treft de coronacrisis deze sector recht in het hart. Een eerste bevraging van de sector leert dat dit voorjaar alleen al ongeveer 3.000 publieksevents, voor samen ruim 300.000 toeschouwers niet hebben plaats gevonden. Dat heeft een enorme economische impact, niet alleen op de cultuursector maar ook op de tewerkstelling in een aantal andere sectoren. Duidelijk is dat niet alleen cultuurhuizen en verenigingen slachtoffers zijn, maar ook heel wat freelancers en zelfstandigen.

Samen krachten bundelen voor cultuur

Om de getroffen inwoners en sectoren zo goed mogelijk te ondersteunen, werkte de stad samen met de betrokken partners, een steunplan uit, dat een pakket van meer dan 100 maatregelen bevat, en dat alle sectoren overspant. Wat cultuur betreft, stelde een gezamenlijke werkgroep van sector en stad een ambitieus en krachtig steunplan op.

De totale vrijgemaakte steun voor cultuur bedraagt maar liefst 2,7 miljoen euro. 600.000 euro komt van bestaande budgetten die werden geheroriënteerd. De overige 2,1 miljoen euro is nieuw stadsbudget, deels gevoed vanuit de Vlaamse middelen van 1,38 miljoen euro voor cultuur, jeugd en sport.

De kern van het steunplan bestaat uit een noodfonds op korte termijn dat onmiddellijk inzet op wie nu het zwaarst getroffen is en het opstellen van een relanceplan dat de volledige sector ook op langere termijn extra steun, veerkracht en perspectief biedt.

Noodfonds van 300.000 euro op korte termijn

Op korte termijn wordt een noodfonds opgezet voor wie het zwaarst is getroffen.

De meest kwetsbare individuen die door de mazen van het net dreigen te vallen bij de steunmaatregelen van de Vlaamse of federale overheid, zullen lokaal steun kunnen aanvragen. Dat kunnen bijvoorbeeld individuele kunstenaars, theatertechnici, productiemedewerkers, docenten cultuureducatie zijn. De details van deze flankerende maatregel worden snel kenbaar gemaakt. Hiervoor heeft de stad 150.000 euro veil. Bijkomend wordt extra steun van 100.000 euro voorzien voor kleinere, niet structureel door Vlaanderen gesubsidieerde gezelschappen en projecten. Deze steun zal op maat van het gezelschap worden bekeken.”

Voor verenigingen die stadslokalen huurden, wordt de huur geschrapt. De stad trekt daarnaast ook 50.000 euro uit om verenigingen te compenseren voor verliezen ten gevolge van de coronacrisis. Ook zij zullen hiervoor een aanvraag voor steun kunnen indienen.

1,25 miljoen euro voor een relanceplan

In het najaar wordt in overleg met en voor de gehele cultuursector een krachtig relanceplan opgesteld. Ook de grote kunst- en cultuurhuizen zoals Het Depot, STUK, Het nieuwstedelijk, fABULEUS… worden daar bij betrokken.

Dergelijke organisaties konden tot nu de schok gedeeltelijk opvangen door federale en Vlaamse maatregelen, zoals het regime van tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht voor zelfstandigen, hinderpremie. Deze maatregelen zijn echter tijdelijk. Wanneer de cultuursector voorzichtig terug ‘open’ mag, verdwijnen de buffers, terwijl de inkomsten niet snel op niveau zullen komen. In het komende seizoen 2020-2021 zullen door de beperkte publiekscapaciteit zowel ticket- als horeca-inkomsten navenant dalen, terwijl cruciale aanvullende inkomstenbronnen zoals taxshelter of sponsor- en mecenaatsinkomsten wegvallen. Tijdens het daaropvolgende seizoen 2021-2022 dreigt dan weer een overaanbod aan uitgestelde en nieuwe voorstellingen en activiteiten, waarvoor de engagementen met de kunstenaars al zijn aangegaan. Dirk De Lathauwer vanfABULEUS verwacht de grootste verliezen pas vanaf het najaar 2020, met een onmiddellijke impact op de directe en indirecte tewerkstelling op middellange termijn.

Om die effecten op te vangen trekt de stad Leuven in totaal 1,25 miljoen euro uit, waarvan 700.000 euro in 2020 en 550.000 euro gespreid over 2021 en volgende jaren.

Rijk cultureel programma tijdens de zomer van 2020 Leuven

Om de Leuvenaar een aangename zomer te bezorgen en tewerkstelling te garanderen voor de mensen in de kunst-, cultuur- en evenementsector werd bij de ontwikkeling van het zomerprogramma “De Zomer van 2020” sterk geïnvesteerd in artiesten en freelancers uit eigen streek en initiatieven die aangebracht werden vanuit de brede Leuvense culturele sector. Hiervoor werd 600.000 euro voorzien vanuit vzw Leuvenement en cultuur.

Tot slot wordt ook ruim een half miljoen euro steun uitgetrokken voor een aantal stedelijke culturele instellingen. Ongeveer 400.000 euro hiervan gaat naar M Leuven, dat een groot inkomstenverlies heeft geleden door de sluiting van het museum en omdat het project in de Sint-Pieterskerk na decennia van restauratie niet volgens plan kon worden uitgerold. Ook 30CC ontvangt 150.000 euro zowel voor gederfde inkomsten uit horeca als om in het seizoen 20-21 een rijk en veilig aanbod te kunnen presenteren.

Geef een reactie