Dertien katholieke scholen in regio Aarschot clusteren samen in scholengroep Arcadia

Tien schoolbesturen van dertien katholieke scholen uit de regio Aarschot werken voortaan nauw samen onder één bestuur in de nieuwe scholengroep Arcadia. Voor ongeveer 900 medewerkers van negen basisscholen en vier secundaire scholen betekent dit een belangrijke stap vooruit. Maar vooral voor de 6 500 leerlingen is dit pure winst.

Het begon allemaal met een verkenningsronde in 2014. Basisscholen en secundaire scholen uit de regio van Aarschot zochten op vrijwillige basis uit welke voordelen zij zagen in een nauwe samenwerking. Vijf jaar later is de scholengroep Arcadia een feit!

Scholen blijven op zelfde locatie

De betrokken scholen zijn VBS De Bolster Ramsel, VBS Houwaart, VBS Ourodenberg, VBS Pastoor Dergent Gelrode, VBS Sancta Maria Aarschot, VBS Sint-Anna Baal, VBS Sint-Jozefscollege Aarschot, VBS ’t Sjibke Betekom, VBS Tremelo, Damiaaninstituut Aarschot, Instituut Sancta Maria Aarschot, Sint-Jozefscollege Aarschot en SintJozefsinstituut Betekom. Elke school blijft onder het nieuwe schoolbestuur op haar vertrouwde locatie en behoudt haar pedagogisch project. De leerlingen kunnen dus dichtbij huis naar school blijven gaan.

Studieöriëntering wordt duidelijker

“De clustering van de tien scholen binnen Arcadia maakt de studieoriëntering voor de leerlingen duidelijker en makkelijker”, zegt Kaat van Dingenen, beleidsmedewerker bij Arcadiascholen . “De overgang van basis naar secundair verloopt vlot en onze leerlingen vinden hun gading in een breed studieaanbod van A tot Z dichtbij huis, gaande van automechanica, over Grieks-Latijn tot zorgkundige. Zit een leerling in het vierde jaar economie en zoekt hij een meer praktische richting voor de derde graad? Dan maakt Arcadia een vlotte overgang mogelijk naar bv. marketing en ondernemen. Ook een leerling die een nieuwe start wil maken, kan even vlot overschakelen naar een andere Arcadiaschool of misschien biedt de combinatie leren en werken de oplossing.”

Arcadia heeft ook Onthaal Klas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) waar anderstalige leerlingen eerst een taalbad krijgen alvorens de keuze te maken voor een studierichting in het gewone onderwijs.

Klasdoorbrekende projecten

Arcadia werkt onder één bestuur, waardoor ervaring, deskundigheid, middelen en omkadering de kwaliteit van ons onderwijs vergroten. “Onze leraren bundelen hun ervaring en expertise over de scholen heen en werken samen lessen en projecten uit”, zegt Kaat Van Dingenen. Onze basisscholen streven naar de totale ontwikkeling van elk kind, vanuit een talentgerichte benadering. In de eerste graad van het secundair onderwijs biedt de scholengroep een sterke basisvorming en de leerlingen kunnen daarnaast kiezen uit klasdoorbrekende projecten uit ‘Eye4Talent’. Dat zijn kunst en creatie, sport en wetenschappen, sociale media en gaming, economie en organisatie, STEM en Engels.

Centralisering algemene diensten

Ook de algemene diensten zoals het onderhoud van de gebouwen, de boekhouding, de personeelsadministratie en preventie en ICT- en algemene ondersteuning worden gecentraliseerd wat tot meer efficiëntie leidt.

Vanaf nu koopt de centrale aankoopdienst van Arcadia didactisch materiaal zoals beamers, laptops, meubilair e.d. aan tegen een scherpe prijs voor al haar scholen, waar zowel de leerlingen als de leerkracht in de klas wel bij varen. De directeur krijgt meer ruimte om in te zetten op een optimale relatie leerling-leerkracht en de leraren worden ondersteund in hun kerntaak: de leerling begeleiden in het leerproces.

Het nieuwe schoolbestuur staat ook open voor samenwerkingsverbanden. De band die Arcadia heeft met de voor- en naschoolse kinderopvanginitiatieven (in Ramsel, Stekelbees Aarschot en Pimpernel Baal-Tremelo) en het Centrum voor Volwassenonderwijs Qrios campus Hageland, is een meerwaarde op diverse deelterreinen.

Geef een reactie