Inwoners krijgen uitleg over fase 2 rioleringswerken IJsbergstraat

De inwoners uit de omgeving van de Ijsbergstraat kregen vorige woensdag meer uitleg over de tweede fase van de weg- en rioleringswerken in hun buurt. Burgemeester Manu Claes (CD&V) en schepen Marleen Van Meeuwen (CD&V) kregen ondersteuning van technici van het studiebureel Evola en van de aannemer. De werken beginnen in november 2018 en zullen, als de weersomstandigheden normaal zijn, een viertal maanden duren. De werf start aan het Leengoedhol en eindigt aan de Processieweg. In fase 1 werd het gedeelte van de Lobbensestraat tot aan het Leengoedhol afgewerkt.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Hens. Die firma realiseerde eerder ook al fase 1 van het project. De aannemer diende een prijs in van 813.857 € en was daarmee de goedkoopste in de openbare aanbesteding. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) subsidieert de rioleringswerken. Die subsidie bedraagt ongeveer 50% van de totaalprijs. De kost van de werken is voorzien in de meerjarenbegroting van de stad.

Volgens schepen van Openbare Werken Marleen van Meeuwen (CD&V) zullen de inwoners weinig hinder ondervinden van de werf. Op de site waar de werken plaats vinden, zijn twee zijwegen die de omwonenden als alternatief kunnen gebruiken. De aannemer zal volgens de schepen in zijn planning rekening houden met die alternatieven.

Geef een reactie