Studiebureau en stadsbestuur zoeken oplossing voor impasse over begijnhofstraten

De toestand van de straten in het begijnhof van Diest is al jarenlang erbarmelijk. De kasseien liggen bijzonder slecht en de Unesco-beschermde site is moeilijk toegankelijk voor minder mobiele mensen. Tijdens de vorige gemeenteraad kaartte raadslid Renaat Rijnders (N-VA) die situatie opnieuw aan. Volgens Rijnders zou het studiebureau, dat al in 2000 aangesteld werd, in september 2017 een aangepast ontwerp opleveren. Tot op heden is dat echter niet gebeurd. Schepen van Openbare Werken Bart Stals (DDS) repliceerde dat het bedrijf in kwestie, Signa Engineering uit Kortenberg, niet meer antwoordde op e-mails en telefoons. Stals liet daarom het studiebureau in gebreke stellen en stelde een advocaat aan.

Overleg over impasse

Ondertussen heeft Signa Engineering echter wel gereageerd. “Ze hebben mij twee keer gebeld en begin juli zitten we samen om een oplossing te zoeken voor de impasse”, zegt schepen Stals. Op de website Made in Vlaams-Brabant geeft zaakvoerder Bruno Depré van Signa Engineering een enigszins andere interpretatie van de zaak.  “Na bevredigende tests op een proefvlak en afgeronde studies rond de wegeniswerken, een gescheiden rioleringsstelsel en aanpassingen aan de nutsvoorzieningen hebben we het stadsbestuur een ereloonverzoek overgemaakt”, zegt hij. “Hierop hebben we nooit een antwoord gekregen. Er is dan ook niets betaald. In totaal gaat het toch over enkele tienduizenden euro’s aan honorarium voor werken van bijna vijftien jaar geleden.”

Depré bevestigt dat ze de deadline van september 2017 inderdaad niet gehaald hebben maar hij repliceert ook hij veertien jaar lang niks heeft gehoord van het bestuur en de dienst Monumenten en Landschappen. De zaakvoerder weerlegt ook het bericht van Het Nieuwsblad dat zijn bedrijf van naam zou veranderd zijn.

Geef een reactie