Tag Archives: Zuhal Demir

Zuhal Demir bezoekt vernattingswerken in Webbekomsbroek

Het Webbekomsbroek in de Demervallei in Diest en Halen speelt als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) een belangrijke rol voor het bergen van overtollig water. Het klinkt misschien enigszins contradictorisch maar toch had het gebied de voorbije jaren te kampen met verdroging. De oorzaak daarvan waren de diep ingesneden waterlopen en ontwateringsgrachten die in het verleden werden aangelegd. In 2022 startte de

Read more

Ludiek protest van boeren tijdens aanplant van bos in Pellenberg

In Pellenberg werd vorige zondag een nieuw bos van ongeveer 8000 bomen aangeplant. Dat was oorspronkelijk een initiatief van radiozender MNM maar de boomplantactie werd door nogal wat verenigingen opgepikt en mee uitgedragen. Ook burgemeester van Lubbeek Theo Francken postte de actie vorig week op zijn sociale media. Hij kondigde onder meer aan dat ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal

Read more

249.000 euro voor realisatie of verbetering volkstuintjes

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt 249.000 euro uit voor de oproep volkstuinen 2021. Met de oproep wil de minister lokale projecten ondersteunen die kwalitatieve en ambitieuze nieuwe volkstuinen realiseren, of de kwaliteit en ambitie van bestaande volkstuinen verbeteren. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap staan centraal in de oproep. Naast de ‘klassieke’ volkstuinen

Read more

Mede-eigenaars maken bos in Lubbeek voor iedereen toegankelijk

In Lubbeek nam een groepje van zes gezinnen het initiatief om samen een bos aan te kopen en te beheren. Het perceel was ooit een weinig florissant stuk landbouwgrond, daarna werd het een motorcrossterrein om uiteindelijk als een afgesloten terrein met zieke fijnsparren achter te blijven. Na de samenaankoop evolueert de site naar een klimaatrobuust bos in volle ontwikkeling. Den

Read more

Startnota leidingstraat toont volgens Zuhal Demir onvoldoende aan dat er positieve impact is op CO2 uitstoot

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir deed vandaag tijdens de vergadering van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie een paar verrassende uitspraken over het dossier van de leidingstraat. De startnota voor de leidingstraat toont volgens haar onvoldoende aan dat er een positief effect is op de uitstoot van CO2. De minister is zelf ook niet op de

Read more

Algemeen rookverbod in bos- en natuurgebieden

Uit een onderzoek van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij, blijkt dat 49 procent van het aantal ingezamelde stuks zwerfvuil uit sigarettenpeuken bestaat. In gewicht stelt dat natuurlijk niks voor maar toch is de impact van dat hoge aantal peuken bijzonder groot. Met 3,4 g filtergewicht per pakje sigaretten komen uiteindelijk toch 845.000 ton peuken per jaar wereldwijd in de

Read more

Meer groen en ruimte voor water in de Getevallei

In de Getestreek werd een zogenaamde gebiedscoalitie opgericht door de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal landschap Zuid-Hageland vzw, gemeente Linter, stad Landen, gemeente Geetbets, stad Tienen, stad Zoutleeuw en gemeente Hoegaarden. Zij zetten samen hun schouders onder het gebiedsprogramma OnverGETElijk! Dat samenwerkingsverband krijgt nu ook steun van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir. Zij investeert 300.000 euro in het project. De partners

Read more