Tag Archives: Webbekoms Broek

Ooievaaarsjongen en torenvalkkuikens krijgen ring

In de omgeving van de broedpaal aan het bezoekerscentrum van het Webbekoms Broek zijn vorige zaterdag de twee nog levende ooievaarsjongen geringd. Dat blijft uiteraard een fijn moment en het is vooral een knappe bekroning van het werk dat het vrijwilligersteam van het centrum verricht. Zij doen al jarenlang goed onderbouwde inspanningen om een aantal bedreigde soorten een habitat te

Read more

Geen drie maar vier jonge ooievaars in het Webbekoms Broek

Het team van het natuureducatiecentrum Webbekoms Broek had vorig jaar iets te vieren. Het ooievaarskoppel dat op de broedpaal vlakbij het centrum verbleef, kreeg twee jongen. Het was al vele decennia geleden dat zoiets nog gebeurde in Vlaams-Brabant. Voldoende reden voor het provinciebestuur om een doopfeest te organiseren en te investeren in bijkomende broedinfrastructuur. De jonge vogels vertrokken op 28

Read more

Broedplaatsen slechtvalken gevonden in Diest en Lummen

Zowel in het Schulens Broek als in het Webbekoms Broek overwinteren slechtvalken. Een aantal waarnemers kennen de plaatsen waar deze roofvogels tijdens de winter verblijven maar waar ze broeden was tot nu toe niet bekend. Vorig jaar ging een groep vrijwilligers op zoek naar die broedplaatsen. Ze concentreerden zich daarbij vooral op de kerktorens in de omgeving maar dat leverde

Read more

Team Webbekoms Broek organiseert beverwandelingen

De bevers zijn momenteel erg actief in het Webbekoms Broek. Het team van het natuureducatiecentrum organiseert daarom vanaf maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei elke dag een beversafari. Je passeert bij de beverdam en bij de beverburcht maar de kans dat je ook de bevers zelf aan het werk ziet, is relatief groot. Bevers zijn echter wilde

Read more

Allicht drie jonge ooievaartjes in het Webbekoms Broek

De ooievaars in het Webbekoms Broek zorgen al enkele dagen opnieuw voor vertederende plaatjes. De dieren zweven de ganse dag af en aan om hun jongen te voederen. Op 4 mei werd het eerste ooievaarsjong geboren en ondertussen is er minstens eentje bijgekomen maar het team van het Webbekoms Broek vermoedt dat er nog een derde jong geboren is. Zekerheid

Read more

Stations van Diest en Schulen krijgen een knappe groene wandelverbinding

De treinstations van Diest en Schulen worden groene haltes. Dat zijn stations waar reizigers met het openbaar vervoer toekomen en die verbonden worden door een wandelroute in een groene omgeving. Die wandelroute eindigt in een volgend station dat ook aangeduid staat als groene halte. Daar kan je, na je wandeling, opnieuw het openbaar vervoer gebruiken. Het wandeltraject dat beide stations

Read more

Buizerd uit Webbekoms Broek verblijft na vier jaar nog steeds in de regio

Het team van het bezoekerscentrum Webbekoms Broek in Diest werkt al vele jaren mee aan het vogelringprogramma dat geleid wordt door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurstudie. In 2015 kregen liefst 723.071 vogels in Vlaanderen een ring aan. Dat werk gebeurt door honderden vrijwilligers. Er komen ook ieder jaar een aantal terugmeldingen uit binnen- en buitenland. Vaak zijn dat vogels

Read more

Vrijwilligers redden jonge ooievaar na landing in het water bij eerste vlucht

Wat al dagenlang gevreesd werd is ook gebeurd. Een van de jonge ooievaars, de vogel met het ringnummer 7102, is zondagnamiddag uitgevlogen en in het water geland. Zo’n eerste vlucht is voor de dieren toch vooral uitproberen en het was voorspelbaar dat ze in de huidige omstandigheden in het water zouden belanden. Het ooievaartje probeerde zelf om naar de kant

Read more

VMM voorkomt veel waterellende door sturing K18-stuw

De gevolgen van de extreme wateroverlast die we momenteel meemaken zouden in onze regio nog veel erger zijn zonder de zware investeringen die de laatste decennia gebeurd zijn voor de aanleg van waterbufferingscapaciteit. Vanmorgen om 10.45 uur bijvoorbeeld, heeft VMM de zogenaamde K18 laten zakken. Door die beweging van de stuw stroomt de Velpe in Zelk nu in het Webbekoms

Read more

Opvangbekkens kunnen situatie op Demer onder controle houden, Melsterbeek in Geetbets op alarmdrempel

Het Hageland krijgt momenteel een pak nattigheid te verwerken maar de opvangcapaciteit van de wachtbekkens lijken net te volstaan om dramatische situaties te vermijden. Enkel in Geetbets staat de vervuilde Melsterbeek op het alarmpeil. VMM meldt dat de regenzone die nu al dagen een deel van het land onder water zet, een beetje is opgeschoven en nu stationair blijft hangen

Read more

Extra investeringen om Demervallei uit te bouwen als verbinding voor ooievaars tussen Dijle en Gete

De ooievaars in het Webbekoms Broek moeten momenteel zowat de meest gefotografeerde vogels in Vlaanderen zijn. Gisteren beleefden ze toch even een stressmomentje. Demi en Luna, de twee kuikens, zijn namelijk precies oud genoeg om geringd te worden. Ze werden daarvoor even uit het nest getild en naar de grond gebracht. De twee jonge ooievaars zijn al behoorlijk uit de

Read more

Tweede ooievaarsjong in het Webbekoms Broek

Op 25 mei konden wij de geboorte aankondigen van het eerste ooievaarskuiken in het Webbekoms Broek. Het was Jean-Pierre Nijns die het jonge leven op film kon vast leggen. Tijdens de dagen daarna bleef het spannend. Zouden er nog een of meerdere jonge vogels volgen? Het wachten duurde lang maar dit weekend kwam er alsnog fantastisch nieuws. Onder meer fotograaf

Read more

Aangepaste wandellus in Webbekoms broek komt ook vogelbestand ten goede

De impact van de nieuwe brug over de Zwarte Beek in het Webbekoms Broek heeft een belangrijke impact voor de recreatie in het gebied maar de constructie heeft ook grote gevolgen voor het vogelbestand. In het voorjaar van 2020 werd de spoorwegzate in het binnenbekken al eens tijdelijk afgesloten omwille van het broedseizoen. Op dat moment waren er in het

Read more